CV-ketels

Op de markt is het tegenwoordig alleen nog maar mogelijk om cv-ketels te kopen met een hoog rendement. Deze zijn beter voor het milieu en verlagen de stookkosten. De bestaande rookafvoerkanalen zijn vaak niet geschikt voor deze nieuwe energiezuinige cv-ketels. Is een nieuwe ketel geplaatst, maar is het kanaal niet aangepast, dan kunnen er gebreken ontstaan aan het rookgasafvoerkanaal. Dit kan lekkages veroorzaken of in het ergste geval koolmonoxidevergiftiging bij u of uw buren.

Om dit te voorkomen zorgt Woonstad in haar MVE-complexen bij het vervangen van de cv-ketels dat het rookgasafvoerkanaal geschikt wordt gemaakt. Dit doen we niet alleen bij de huurwoningen, maar ook vanuit onze onderhoudsplicht voor alle particuliere eigenaren in MVE’s. Op deze wijze zijn alle rookgaskanalen veilig en klaar voor de toekomst.

Geschikt maken van de afvoerkanalen
Daarom willen wij graag bij de geplande vervangingen van de cv-ketels bij de huurwoningen, alle afvoerkanalen van onze MVE-complexen aanpassen en geschikt maken voor HR-ketels. De kosten voor het inventariseren van het soort aangesloten cv-ketels en het inspecteren van het rookgasafvoerkanaal worden door Woonstad Rotterdam gedragen. Ook de kosten voor het aanpassen van het afvoerkanaal en het aanpassen van de dakuitmonding worden door ons bekostigd. De verantwoordelijkheid van de bewoners ligt bij het veilig functioneren van hun eigen cv-ketel op het aangepaste rookgaskanaal.

De huidige rookkanalen zijn vaak niet geschikt voor het plaatsen van een nieuwe cv-ketel. De risico's hiervan leggen we ook uit in onderstaande filmpjes.

Heeft u een individueel rookgaskanaal? Dan geeft dit filmpje u meer uitleg.

Heeft u een gezamelijk rookgaskanaal? Het volgende filmpje legt u precies uit hoe deze werkzaamheden zullen gaan.

Verantwoordelijkheid eigenaar
U bent als eigenaar verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die buiten de gemeenschappelijke schacht in uw woning plaatsvinden. Van eventuele noodzakelijke aanpassingen binnen de woning wordt de eigenaar vooraf op de hoogte gebracht door de VvE-beheerder. Het doel is om gezamenlijk te komen tot veilige installaties, die daarna weer jaren vooruit kunnen. Aangezien veiligheid een gemeenschappelijke zaak is, is uw medewerking hierin onontbeerlijk. U heeft hierin samen met Woonstad Rotterdam een zorgplicht naar uw medebewoners.