Algemene ledenvergadering

 

Minimaal één keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Daar kunnen alle eigenaren zaken op de agenda zetten en meebeslissen over allerlei zaken die het gebouw aangaan.

Een VvE wordt bestuurd door het gekozen bestuur en ondersteund door Woonstad Rotterdam VvE beheer. Het bestuur wordt benoemd in de algemene ledenvergadering en heeft de taak de VvE te besturen, de financiën te beheren, contracten af te sluiten en besluiten van de vergadering uit te voeren. De  beheerder voert het dagelijks beheer van de vereniging en het gebouw uit namens het bestuur. De VvE huurt voor deze ondersteunende activiteiten Woonstad Rotterdam VvE beheer in.

Wil je weten hoe alles is geregeld met jouw VvE?

  • - Welke afspraken zijn er gemaakt?
  • - Hoe is je maandelijkse bijdrage eigenlijk opgebouwd?
  • - Hoe is het beheer van jouw gebouw geregeld?
  • - Wanneer is de jaarvergadering?
  • - Indienen van een reparatieverzoek

Je kunt het allemaal vinden in jouw VvE-pagina.