Aansprakelijkheid

Een eigenaar van een appartement is verantwoordelijk voor alle losse zaken in de woning en de ruimten die bij de woning horen, (berging, balkon enz). De Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor alle vaste delen  van het gebouw.  

Vaste zaken zoals keukens vallen in het algemeen onder de opstalverzekering van de VvE. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de eigenaar een dure keuken heeft laten installeren. Informeer altijd bij je bestuurder of je dit als huiseigenaar zelf (aanvullend) moet verzekeren.

Is dit de VvE of de eigenaar Woonstad Rotterdam? Dan doen wij als VvE beheerder dit voor jou.

Is er een andere particuliere eigenaar? Dan moet moet je zit zelf regelen met de veroorzaker. In veel gevallen regelt jouw eigen verzekering dit met de verzekeraar van de veroorzaker.

Wie is aansprakelijk?

Wie betaalt het verhelpen van de oorzaak van schade?

Is de oorzaak/probleem in het privé deel, dan is de appartementeigenaar verantwoordelijk. Is de oorzaak/ probleem in een gemeenschappelijk deel dan is de VvE verantwoordelijk.

Gemeenschappelijk deel / privé deel

In de splitsingsakte die je hebt ontvangen bij koop van je woning (bekijk hem op de eigenaarspagina), staat welke delen van het gebouw onder de verantwoordelijkheid van de VvE en welke onder de eigenaar vallen.