Aansprakelijkheid

 

Jouw VvE heeft een collectieve opstalverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt schade aan de vaste delen van het gebouw. Heb je schade door achterstallig/uitgesteld onderhoud in de woning of andere ruimten van het privédeel, dan vergoedt de opstalverzekering de schade niet. In de splitsingsakte die je hebt ontvangen bij de koop van je woning, staat welke delen van het gebouw onder de verantwoordelijkheid van de VVE vallen en welke onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Wie betaalt dan het verhelpen van de vervolgschade van de schade?
Ontvang je van de verzekeraar een afwijzing voor de geleden schade? Dan dien je de schade te verhalen op de partij de die schade heeft veroorzaakt.

Is dit de VvE of de eigenaar Woonstad Rotterdam? Dan doen wij als VvE beheerder dit voor jou.

Is er een andere particuliere eigenaar? Dan moet moet je zit zelf regelen met de veroorzaker. In veel gevallen regelt jouw eigen verzekering dit met de verzekeraar van de veroorzaker.

 

Wie betaalt het verhelpen van de oorzaak van schade?

Is de oorzaak/probleem in het privé deel, dan is de appartementeigenaar verantwoordelijk. Is de oorzaak/ probleem in een gemeenschappelijk deel dan is de VvE verantwoordelijk.

Gemeenschappelijk deel / privé deel

In de splitsingsakte die je hebt ontvangen bij koop van je woning (bekijk hem op de eigenaarspagina), staat welke delen van het gebouw onder de verantwoordelijkheid van de VvE en welke onder de eigenaar vallen.