Disclaimer bedrijfshuisvesting

De informatie op onze site is met een grote mate van zorgvuldigheid samengesteld. Woonstad kan er echter niet voor instaan dat deze informatie altijd juist, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de site geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Woonstad Rotterdam geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of achterhaalde informatie.

Op de website zijn hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van derden opgenomen. Woonstad Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie. Derhalve aanvaardt Woonstad Rotterdam geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of ontbrekende actualiteit in de aangeboden informatie.

Op de teksten en afbeeldingen van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze teksten of afbeeldingen mag worden gebruikt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Woonstad Rotterdam.

© 2019, Woonstad Rotterdam