Update WKO Justus van Effen, 4 juli 2019

Vorige week maandag, op 24 juni, heeft een specialist gekeken naar het probleem met de pompen van de nieuwe CV-ketels. Gelukkig kon de specialist het probleem direct oplossen. Vervolgens kon het af- en aankoppelingsproces van de nieuwe CV-ketels hervat worden. Dit proces is inmiddels succesvol afgerond en de ketels zijn gebruiksklaar.

Nu de plaatsing van de nieuwe CV-ketels is afgerond, verwachten we dat verwarmingsproblemen in het Justus van Effen tot de verleden tijd behoren. Deze pagina, waarmee we u op de hoogte hebben gehouden van de voortgang, houden we tot 1 augustus online. Daarna halen we deze uit de lucht. Als u dan nog vragen heeft, kunt u ons bereiken via 010 – 440 88 00.

Update WKO Justus van Effen, 13 juni 2019

Van dinsdag 4 juni tot en met donderdag 6 juni hebben we gewerkt aan de verwarmingsinstallatie. De WKO moest worden afgekoppeld en de nieuwe CV-ketels aangesloten. Op de laatste dag liepen de monteurs tegen een onvoorzien probleem aan met de pompen, dat niet direct op te lossen was. Hierdoor hebben zij het af- en aankoppelingsproces helaas niet kunnen afronden. Dit heeft geen gevolgen voor de levering van verwarming en warm water.

Er komt op korte termijn een specialist naar het probleem met de pompen kijken. Daarna wordt het proces zo snel mogelijk afgerond. Mogelijk ondervindt u bij de afronding van dit proces problemen met de warm watervoorziening. Uiteraard doen wij er alles aan om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Zodra de monteur het probleem heeft opgelost en de af- en aankoppeling is afgerond, hoort u van ons.

Update WKO Justus van Effen, 22 mei 2019

De afgelopen periode is Woonstad Rotterdam bezig geweest met het plaatsen van nieuwe CV-ketels op het dak van het voormalig badhuis. De bouwkundige werkzaamheden van het plaatsen van de CV-ketels zijn inmiddels al even afgerond en de ketels zijn gebruiksklaar. Dat betekent dat de af- en aankoppeling van de WKO naar de nieuwe CV-ketels kan plaatsvinden. We hebben de bewoners apart geïnformeerd over wat er precies gaat gebeuren tijdens het af- en aankoppelen, wanneer wat gebeurt en wat voor gevolgen dit heeft.

De af- en aankoppeling van de CV-ketels vindt plaats van dinsdag 4 juni tot en met donderdag 6 juni, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De CV-ketels waren al wat langer gebruiksklaar. Aangezien de af- en aankoppeling gevolgen kan hebben voor de beschikbaarheid van verwarming en warm water, hebben we bewust gewacht met deze handeling tot de koude wintermaanden definitief achter de rug zijn en de kans op warm weer groter is. Op deze manier brengt de af- en aankoppeling het minste overlast met zich mee.

UPDATE WKO Justus van Effen, 19 februari 2019

Zo u weet zijn we begonnen met het plaatsen van nieuwe CV-ketels op het dak van het voormalig badhuis. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Dat betekent dat de bouwkundige werkzaamheden om de opbouw te plaatsen volgende week worden afgerond. 

Het frame van de opbouw is reeds op het dak geplaatst (zie foto’s). De montage en afwerking vinden volgende week plaats. Vervolgens leggen we leidingen tussen de oude en nieuwe ketels. Als de ketels gebruiksklaar zijn, vindt de af- en aankoppeling van de WKO plaats. Wanneer dit precies gebeurt, hoort u nog van ons. We verwachten dat de ketels in de tweede helft van maart bedrijfsklaar zijn. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals onverwacht lange levertijden van materialen en weersomstandigheden.


          

UPDATE WKO Justus van Effen, 16 januari 2019

Tot onze spijt heeft de plaatsing van de nieuwe CV-ketels vertraging opgelopen. Naar verwachting zijn de ketels nu bedrijfsklaar in de tweede helft van maart. De vertraging is veroorzaakt doordat de voorbereidingen op de werkzaamheden langer duurden dan wij hadden verwacht. De bouwkundige werkzaamheden beginnen in de laatste week van januari. Vervolgens wordt de opbouw afgewerkt, waarna de nieuwe ketels worden geïnstalleerd. Tenslotte wordt de WKO af- en aangekoppeld. Wanneer dit precies gaat gebeuren hoort u nog van ons.

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Met name onverwacht lange levertijden van materialen en weersomstandigheden kunnen hierop van invloed zijn. Nu we midden in de winter zitten, is het belangrijk dat alle bewoners hun woning vroegtijdig verwarmen. Zo kan de huidige installatie de maximale capaciteit leveren.

Nieuwsbrief WKO Justus van Effen, november 2018

Zoals u weet werken wij aan een structurele oplossing die verwarmingsproblemen in het Justus van Effencomplex in de toekomst moet voorkomen. Dat is een ingewikkelde klus, omdat we afhankelijk zijn van verschillende partijen. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang.

Verbeteringen WKO-installatie
Aan de huidige WKO-installatie zijn verbeteringen aangebracht die ervoor moeten zorgen dat de installatie stabieler is. Bovendien krijgen de huidige ketels voor de kerst nog een servicebeurt, om de warmtevoorziening zo goed mogelijk te waarborgen totdat de nieuwe ketels zijn geplaatst.

Plaatsing nieuwe Cv-ketels
Zoals bekend laat Woonstad Rotterdam nieuwe Cv-ketels plaatsen, omdat in de periode 28 februari tot en met 2 maart van dit jaar de WKO-installatie slecht functioneerde. Deze Cv-ketels moeten ervoor zorgen dat ook bij een plotselinge temperatuurdaling de warmtevoorziening gewoon werkt. Oorspronkelijk wilden wij de nieuwe ketels voor de winter installeren. Helaas is dit niet gehaald, doordat de noodzakelijke procedures en het maakproces van de ombouw langer duurden dan voorzien. Wij betreuren deze vertraging zeer. Volgens de huidige planning zijn de nieuwe ketels half februari 2019 bedrijfsklaar.Ontwerp
Het Justus van Effencomplex is een rijksmonument waar we zorgvuldig mee om moeten en willen gaan. Om de ketels te kunnen plaatsen moet het badhuis worden aangepast, en die ingreep moesten wij voorleggen aan diverse instanties. De welstandscommissie heeft op 21 november het ontwerp goedgekeurd. 

Voorbereiding
Nu het ontwerp goedgekeurd is, kunnen alle voorbereidingen worden gedaan. De bouwkundige werkzaamheden voor de opbouw op het badhuis beginnen in de tweede week van januari 2019. Na ongeveer drie weken zijn de ketels geïnstalleerd. Vervolgens worden de ketels gebruiksklaar gemaakt. Dan zal ook de af- en aankoppeling van de WKO naar de nieuwe Cv-ketels plaatsvinden. Wanneer dat precies gebeurt hoort u nog van ons. Alles is erop ingericht om medio februari klaar te zijn.Voorbehoud
Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Omdat wij u graag op de hoogte willen houden van de voortgang, kunt u de actuele stand van zaken hier volgen.

Storingsmeldingen: 06 - 41 18 03 95
Bij storingen kunt u bellen naar het nummer van Mampaey: 06 – 41 18 03 95. Let op: dit is een tijdelijk nummer gedurende dit winterseizoen.