UPDATE WKO Justus van Effen, 19 februari 2019

Zo u weet zijn we begonnen met het plaatsen van nieuwe CV-ketels op het dak van het voormalig badhuis. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Dat betekent dat de bouwkundige werkzaamheden om de opbouw te plaatsen volgende week worden afgerond. 

Het frame van de opbouw is reeds op het dak geplaatst (zie foto’s). De montage en afwerking vinden volgende week plaats. Vervolgens leggen we leidingen tussen de oude en nieuwe ketels. Als de ketels gebruiksklaar zijn, vindt de af- en aankoppeling van de WKO plaats. Wanneer dit precies gebeurt, hoort u nog van ons. We verwachten dat de ketels in de tweede helft van maart bedrijfsklaar zijn. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden, zoals onverwacht lange levertijden van materialen en weersomstandigheden.


          

UPDATE WKO Justus van Effen, 16 januari 2019

Tot onze spijt heeft de plaatsing van de nieuwe CV-ketels vertraging opgelopen. Naar verwachting zijn de ketels nu bedrijfsklaar in de tweede helft van maart. De vertraging is veroorzaakt doordat de voorbereidingen op de werkzaamheden langer duurden dan wij hadden verwacht. De bouwkundige werkzaamheden beginnen in de laatste week van januari. Vervolgens wordt de opbouw afgewerkt, waarna de nieuwe ketels worden geïnstalleerd. Tenslotte wordt de WKO af- en aangekoppeld. Wanneer dit precies gaat gebeuren hoort u nog van ons.

Bovenstaande planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Met name onverwacht lange levertijden van materialen en weersomstandigheden kunnen hierop van invloed zijn. Nu we midden in de winter zitten, is het belangrijk dat alle bewoners hun woning vroegtijdig verwarmen. Zo kan de huidige installatie de maximale capaciteit leveren.

Nieuwsbrief WKO Justus van Effen, november 2018

Zoals u weet werken wij aan een structurele oplossing die verwarmingsproblemen in het Justus van Effencomplex in de toekomst moet voorkomen. Dat is een ingewikkelde klus, omdat we afhankelijk zijn van verschillende partijen. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de voortgang.

Verbeteringen WKO-installatie
Aan de huidige WKO-installatie zijn verbeteringen aangebracht die ervoor moeten zorgen dat de installatie stabieler is. Bovendien krijgen de huidige ketels voor de kerst nog een servicebeurt, om de warmtevoorziening zo goed mogelijk te waarborgen totdat de nieuwe ketels zijn geplaatst.

Plaatsing nieuwe Cv-ketels
Zoals bekend laat Woonstad Rotterdam nieuwe Cv-ketels plaatsen, omdat in de periode 28 februari tot en met 2 maart van dit jaar de WKO-installatie slecht functioneerde. Deze Cv-ketels moeten ervoor zorgen dat ook bij een plotselinge temperatuurdaling de warmtevoorziening gewoon werkt. Oorspronkelijk wilden wij de nieuwe ketels voor de winter installeren. Helaas is dit niet gehaald, doordat de noodzakelijke procedures en het maakproces van de ombouw langer duurden dan voorzien. Wij betreuren deze vertraging zeer. Volgens de huidige planning zijn de nieuwe ketels half februari 2019 bedrijfsklaar.Ontwerp
Het Justus van Effencomplex is een rijksmonument waar we zorgvuldig mee om moeten en willen gaan. Om de ketels te kunnen plaatsen moet het badhuis worden aangepast, en die ingreep moesten wij voorleggen aan diverse instanties. De welstandscommissie heeft op 21 november het ontwerp goedgekeurd. 

Voorbereiding
Nu het ontwerp goedgekeurd is, kunnen alle voorbereidingen worden gedaan. De bouwkundige werkzaamheden voor de opbouw op het badhuis beginnen in de tweede week van januari 2019. Na ongeveer drie weken zijn de ketels geïnstalleerd. Vervolgens worden de ketels gebruiksklaar gemaakt. Dan zal ook de af- en aankoppeling van de WKO naar de nieuwe Cv-ketels plaatsvinden. Wanneer dat precies gebeurt hoort u nog van ons. Alles is erop ingericht om medio februari klaar te zijn.Voorbehoud
Deze planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Omdat wij u graag op de hoogte willen houden van de voortgang, kunt u de actuele stand van zaken hier volgen.

Storingsmeldingen: 06 - 41 18 03 95
Bij storingen kunt u bellen naar het nummer van Mampaey: 06 – 41 18 03 95. Let op: dit is een tijdelijk nummer gedurende dit winterseizoen.