Huurverhoging 2019

Elk jaar passen wij op 1 juli de huren aan. De regering besluit jaarlijks met welk percentage de huren maximaal mogen stijgen. Woonstad Rotterdam bepaalt binnen deze grenzen welke huren we verhogen en welke huren we gelijk houden. In 2019 gelden de volgende wettelijke huurverhogingspercentages:

  • Maximaal 4,1%: voor huishoudens in een sociale huurwoning (huur tot 720,42 euro) met een inkomen tot 42.436 euro
  • Maximaal 5,6%: voor huishoudens in een sociale huurwoning (huur tot 720,42 euro) met een inkomen boven 42.436 euro
  • Maximaal 4,1%: voor vrije sector huurwoningen (huur vanaf 720,42 euro)


Wij vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven. Daarom hebben we besloten in 2019 de huur niet te verhogen voor huishoudens met een laag inkomen (minima) die een huur betalen tussen 651,03 en 720,42 euro. Ook woningen met een slecht energielabel (E, F of G) en een huur hoger dan 424,45 euro krijgen dit jaar geen verhoging, evenals woningen met onderhoudsgebreken die zijn vastgesteld door de Huurcommissie. Als gevolg van deze maatregelen is de gemiddelde huurverhoging voor onze sociale huurwoningen met 1,6% flink lager dan de wettelijk toegestane maxima.

Bij het vaststellen van uw persoonlijke huurverhoging 2019 kijken wij naar:

  • Het huishoudinkomen in 2018
  • De huishoudsituatie
  • De woning
  • De maximale huur die voor uw woning betaald mag worden


Hieronder ziet u welke percentages wij in 2019 hanteren.

Doelgroep Huurverhoging
Huurder met energielabel E,F of G met huur van 424,45 euro of hoger 0%
Minima met een huur tussen 651,03 en 720,42 euro 0%
Huurder van een woning met onderhoudsgebreken, die zijn vastgesteld door de Huurcommissie 0%
Huurder van onzelfstandige woning 1,6%
Huurder met een handicap en/of chronische ziekte max. 4,1%
Huurder met een huishoudinkomen onder €42.436 max. 4,1%

Huurder met een huishoudinkomen boven €42.436

  • Uitgezonderd: huishouden van 4 of meer personen
  • Uitgezonderd: huishouden met minimaal één AOW-gerechtigde

max. 5,6%
max. 4,1%
max. 4,1% 

Huurder van vrije sector huurwoning max. 4,1%
Huurder van een parkeerplaats 1,6%
Huurder van een bedrijfsruimte

contractueel bepaald


Gegevens huishoudinkomen

Woonstad Rotterdam heeft in maart van de Belastingdienst doorgekregen of uw inkomen in 2018 onder of boven de 42.436  euro lag. Wij weten dus niet wat uw precieze huishoudinkomen was. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst verhogen wij uw huur met maximaal 4,1% of maximaal 5,6%.

Vrije sector
Heeft u een vrije sector huurwoning? De huurverhoging is in 2019 maximaal 4,1%. Het percentage wordt per wooncomplex bepaald.