De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Heb je een idee om de leefbaarheid in en om jouw wooncomplex te verbeteren?

Wij vinden het belangrijk dat jij met plezier woont en dat je je betrokken voelt bij wat er in jouw woonomgeving gebeurt. Heb jij een goed idee dat de leefbaarheid binnen jouw wooncomplex kan vergroten? Of heb je ondersteuning nodig? Een paar voorbeelden:

Je wilt met jouw buren je complex of binnenterrein mooier maken door middel van meer groen.
Je wilt een plek of een gemeenschappelijke voorziening maken in de binnentuin van jouw complex om medebewoners te ontmoeten?
Je wilt samen met jouw buren de leefbaarheid en veiligheid in het complex of de (directe) woonomgeving bespreken of samen een opruimdag organiseren?

Vul dan het Kompas in. Wij nemen dan contact met jou op om de mogelijkheden te bespreken. Wanneer je initiatief aansluit bij de wettelijke richtlijnen en past binnen het kader van Woonstad Rotterdam (zie verder op deze pagina), kijken wij graag samen met jou hoe wij je kunnen ondersteunen.

» Geef jouw bewonersinitiatief op met het Kompas

Wettelijke richtlijnen

Vanuit de overheid hebben wij wettelijke richtlijnen meegekregen welke bewonersinitiatieven we mogen steunen als corporatie. Zo mogen we alleen initiatieven steunen die betrekking op de leefbaarheid in onze eigen complexen of de directe omgeving daarvan. Denk bij leefbaarheid aan zaken als ongestoord woongenoot en een schone, hele en veilige woonomgeving.

Woonstad kader

Bewonersinitiatieven die een positieve impact hebben op de leefbaarheid binnen onze complexen en hun omgeving, vallen binnen het kader van Woonstad Rotterdam. Ook vinden we het belangrijk dat bewoners zelf de activiteiten organiseren en dat er aantoonbaar draagvlak is voor de plannen. Wanneer ze daarbij aansluiten bij de hierboven genoemde wettelijke richtlijnen, kijken wij graag hoe we deze kunnen ondersteunen. Zie ook onze blog 'Nieuw kompas bewonersinitiatieven'

Buurtfeest of culturele activiteit?

Wil je een feestje? Of wil je culturele activiteiten in jouw wijk organiseren?
Dan kunnen wij je helaas niet ondersteunen. Daarvoor kun je terecht bij de Gemeente Rotterdam of Opzoomer Mee.

Ook initiatieven die zich richten op zorg, onderwijs, werkgelegenheid, kunst en cultuur mogen wij niet sponsoren.