De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Woonstad Rotterdam betrekt bewoners graag bij beleid, activiteiten en ontwikkelingen in de wijk of buurt.


Centraal niveau: de Klantenraad
De Klantenraad is de huurdersorganisatie en kritische gesprekspartner van Woonstad Rotterdam. De Klantenraad komt op voor de belangen van huurders en kopers van Woonstad Rotterdam en adviseert de organisatie over onderwerpen als huurbeleid, wonen en zorg, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Wil je meer informatie, of heb je vragen, tips en ideeën voor de Klantenraad?
Je kunt de Klantenraad van Woonstad Rotterdam bereiken via http://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/ of via e-mail: info@kwsr.nl


Wijk- en complexniveau
Veel van onze bewoners zijn betrokken, starten initiatieven en denken mee over de ontwikkeling van hun buurt. Bewoners krijgen op wijkniveau een stem wanneer we in een wijk bijvoorbeeld grootschalig gaan renoveren. Ze denken dan actief mee en geven advies over de gemaakte plannen. Ook op complexniveau gebeurt er veel. Denk aan complexcommissies, of actieve bewoners die gezamenlijk een gemeenschappelijke tuin onderhouden en activiteiten organiseren zodat bewoners hun buren wat beter leren kennen.

Participatiekaart
Wil je weten waar je in jouw buurt kunt meedenken of heb je hier vragen over? Op de participatiekaart vind je een overzicht per wijk.

Bewonersinitiatief
Heb je zelf een goed idee voor jouw complex of buurt? Woonstad Rotterdam ondersteunt bewonersintitiatieven die passen bij onze doelstellingen. Kunnen wij je helpen om jouw initiatief mede mogelijk te maken? Gebruik het kompas bewonersinitiatieven om je idee bij ons aan te melden.