Woonstad Rotterdam betrekt bewoners graag bij beleid, activiteiten en ontwikkelingen in de wijk of buurt.


Centraal niveau: de Klantenraad
De Klantenraad is de huurdersorganisatie en kritische gesprekspartner van Woonstad Rotterdam. De Klantenraad komt op voor de belangen van huurders en kopers van Woonstad Rotterdam en adviseert de organisatie over onderwerpen als huurbeleid, wonen en zorg, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Wil je meer informatie, of heb je vragen, tips en ideeën voor de Klantenraad?
Je kunt de Klantenraad van Woonstad Rotterdam bereiken via http://www.klantenraadwoonstadrotterdam.nl/ of via e-mail: info@kwsr.nl


Wijk- en complexniveau
Veel van onze bewoners zijn betrokken, starten initiatieven en denken mee over de ontwikkeling van hun buurt. Bewoners krijgen op wijkniveau een stem wanneer we in een wijk bijvoorbeeld grootschalig gaan renoveren. Ze denken dan actief mee en geven advies over de gemaakte plannen. Ook op complexniveau gebeurt er veel. Denk aan bewonersgroepen, of actieve bewoners die gezamenlijk een gemeenschappelijke tuin onderhouden en activiteiten organiseren zodat bewoners hun buren wat beter leren kennen. Met actieve bewonersgroepen praten we daarnaast ook over onderwerpen als onderhoud en leefbaarheid.

Participatiekaart
De kaart hieronder toont een actueel overzicht van de bewonersgroepen in relatie tot Woonstad Rotterdam woongebouwen. In de kaart staan zowel de bewonerscommissies (in de zin van overlegwet), als bewonerscontactgroepen.
Bewonersinitiatief
Heb je zelf een goed idee voor jouw complex of buurt? Woonstad Rotterdam ondersteunt bewonersintitiatieven die passen bij onze doelstellingen. Kunnen wij je helpen om jouw initiatief mede mogelijk te maken? Heb je een idee om de leefbaarheid in jouw wooncomplex te verbeteren? Op deze pagina vind je meer informatie over het indienen van ideeën.