De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

We merken dat er bij kleine reparaties in een woning nog wel eens onduidelijkheid is over welke reparaties wij voor jou uitvoeren en wat je als huurder zelf moet doen.

In de wet wordt in het Besluit kleine herstellingen een opsomming gegeven van wat kleine herstellingen zijn die jij als huurder zelf moet verhelpen.

Het onderhoud van jouw huurwoning is verdeeld tussen jou en de verhuurder. Woonstad Rotterdam zorgt voor het groot onderhoud en jij zorgt voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte. Je zorgt ook voor reparaties van schade die je zelf hebt veroorzaakt.

Besluit kleine herstellingen
In het Besluit kleine herstellingen is vastgelegd wie welk onderhoud uitvoert. Reparaties die niet zijn opgenomen in het Besluit kleine herstellingen zijn voor rekening van de verhuurder.

Serviceabonnement
Heb je geen tijd of zin in de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden? Sluit dan een serviceabonnement af en wij zorgen ervoor dat veel onderhoudswerkzaamheden voor je worden uitgevoerd. Vraag het direct aan.

Download
Wat valt er allemaal onder het Besluit kleine herstellingen? In de onderstaande download vind je een opsomming.

Overzicht Besluit kleine herstellingen

Download