De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

De afspraak is dat in 2020 alle corporatiewoningen gemiddeld energielabel B hebben. Is dit haalbaar? En hoe houden we de woningen betaalbaar? Wat is hiervoor nodig en wat is de stand van zaken?

Dit werd op 7 oktober besproken aan de Rondetafel 'Stook je rijk'. Woonstad Rotterdam ging hierover in debat met andere corporaties en gemeenteraadsleden. Door actief aan dit debat deel te nemen maakt Woonstad Rotterdam zich hard voor duurzaam wonen van bewoners en worden de concrete mogelijkheden onder de loep genomen om de doelstelling voor 2020 te halen. Tijdens dit debat werden de resultaten over 2014 gepresenteerd, waarbij onder meer naar voren kwam dat Woonstad Rotterdam voorop loopt in het energiezuiniger maken van woningen.

Lees het nieuwsbericht

Het debat werd georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum, Nederlandse Woonbond (Energieteam), project 'Stook je rijk' i.s.m. Gemeente Rotterdam in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en met medewerking van de koepel woningcorporaties Aedes.

Stook je rijk
'Stook je rijk' zet zich in om huurders, corporaties en gemeenten te ondersteunen in het behalen van hun doelstellingen op het gebied van energiebesparing.
Ga naar de website voor meer informatie.