De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

De huur moet op de eerste dag van de maand op onze rekening staan. De huur van januari moet dus op 1 januari betaald zijn.

Mocht dit niet lukken, dan ben je verantwoordelijk om ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Bel ons op 010-440 88 00. Want als we er op tijd bij zijn, kunnen we samen naar een oplossing zoeken. Als je niet op tijd doorgeeft dat je de huur niet kunt betalen, dan kan dat ernstige gevolgen hebben. Als de huurachterstand voortduurt, dan kan Woonstad Rotterdam de vordering overdragen aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening en komen bovenop het openstaande bedrag aan achterstallige huur. In het uiterste geval kun je uit je woning worden gezet.

Deurwaarder
Als wij een huurachterstand constateren en je hebt ons dat niet laten weten, dan zoeken wij contact met jou. Als je daar niet op reageert dan kunnen wij op elk moment de vordering overdragen aan de gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zoekt op verschillende manieren contact om je te informeren en te sommeren de vordering te betalen. Als je ook hier geen gehoor aan geeft, kan een gerechtelijke procedure worden gestart.

Op tijd doorgeven
Daarom is het uiterst belangrijk dat je ons zo snel mogelijk laat weten dat je de huur niet op tijd kunt betalen. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we samen naar een oplossing zoeken en afspraken maken over de betaling. We bespreken dan ook de voorwaarden voor een betalingsregeling. Wij kunnen je ook informeren over instanties die je kunnen helpen bij eventuele schuldproblemen.