De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Wat betekent het puntensysteem voor jou?

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel (WWS). Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en isolatie, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld, leveren de punten een maximale huurprijs op. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Per 1 oktober is het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor zelfstandige huurwoningen gewijzigd, omdat het kabinet wil dat de WOZ-waarde van woningen een rol speelt in de huurprijs van zelfstandige sociale huurwoningen.

Wat is een WOZ-waarde?
De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van een woning is de waarde van de woning die is geschat door de gemeente. De gemeente baseert de waarde van de woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd. Ook speelt de WOZ-waarde sinds 1 oktober 2015 een belangrijke rol bij het bepalen van een huurprijs van een zelfstandige sociale huurwoning.

Belangrijkste wijzigingen
• De WOZ-waarde gaat gemiddeld voor 25% de maximale huurprijs bepalen.

• De onderdelen woonomgeving, hinderlijke situatie, schaarstepunten en woonvorm (eengezinswoning, flat) vervallen.

• Het kan voorkomen dat de maximale huurprijs van een woning door de nieuwe wetgeving onder de huidige huurprijs komt te liggen. Voor die woningen heeft Woonstad Rotterdam besloten een huurverlaging door te voeren.

• De aanpassingen gelden niet voor vrije sector huurwoningen, onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers), woonwagens en standplaatsen.

Gevolgen voor jouw huur
Als de maximale huurprijs van jouw woning volgens het puntensysteem zodanig is gedaald dat deze onder de huidige huurprijs komt te liggen, verlagen wij jouw huur. Als dit het geval is bij jouw woning, dan krijg je van ons daarover een brief waarin jouw nieuwe huurprijs staat vermeld. Dit houdt overigens niet in dat je de afgelopen jaren te veel huur hebt betaald. De hoogte van jouw huur wordt immers bepaald door het puntensysteem uit het gewijzigde woningwaarderingsstelsel.

Meer informatie
• Wil je de punten van de waardering van jouw woning inzien? Dat kan via MijnWoonstad.  

• Voor de maximale huurprijs voor jouw woning kun je terecht op de website van de huurcommissie. Hier vind je de actuele puntentelling.

• De WOZ-waarde van jouw huurwoning kun je bij de gemeente opvragen. Tussen januari en februari heeft de gemeente de WOZ-beschikking naar zowel jou als Woonstad Rotterdam verstuurd. In de beschikking vind je de WOZ-waarde terug.