De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Is Woonstad Rotterdam jouw warmteleverancier (valt onder de warmtewet) en er is een storing geweest in de levering van warmte? Dan heb je misschien wel recht op compensatie.

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De storing heeft langer geduurd dan 4 uur.
  • De storing is niet veroorzaakt door geplande werkzaamheden.


Geen compensatie
Hebben wij je van tevoren verteld dat er een onderbreking zal zijn in de levering, bijvoorbeeld door werkzaamheden? Dan heb je geen recht op compensatie. Ook als de storing korter duurde dan 4 uur, kom je niet in aanmerking voor compensatie. Ben je koper? Ook dan kom je niet in aanmerking voor compensatie.

Formulier
Kom je in aanmerking voor compensatie, vul dan het formulier in.