De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Schipholstraat 76-80

Vraagprijs: € 225.000,-- k.k.

Kadastrale gegevens

Gemeente Overschie, sectie B, nummer 4866, grootte 22 are en 17 ca. De grond is eigendom van de Gemeente Rotterdam en in erfpacht uitgegeven met ingang van 1 januari 1995 voor een periode van 99 jaar, waarbij de canon voor de gehele looptijd is afgekocht.

Ligging

Het perceel is gelegen aan de rand van de wijk Nooddorp en binnen de sferen van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, doch in de nabijheid van de nieuwe woonwijk Park 16 Hoven. De locatie ligt binnen de “geluidscontour" waardoor een nieuwbouwplan goedkeuring behoeft van de gemeenteraad.

Nadere omschrijving

Het betreft een perceel grond met daarop een voormalig schoolgebouw met dienstwoning gebouwd in de jaren 60 met een houten paalfundering. Aansluitend ligt een "trapveldje" dat eigendom is van de gemeente Rotterdam en dat apart verworven dient te worden.

Bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in het plangebied "Polder Zestienhoven" onherroepelijk geworden op 25 april 2007 met als bestemming Maatschappelijke Voorzieningen. Voor het wijzigen van de bestemming is medewerking van de gemeente benodigd.

Nieuwbouwplannen

Er is reeds overleg gevoerd met de Gemeente Rotterdam (mevrouw Sharon Meijer; 06-14429653; sm.meijer@rotterdam.nl) omtrent nieuwbouw van grondgebonden woningen. Daarbij is gebleken dat de Gemeente Rotterdam bereid is haar gronddeel ten zuidwesten van de locatie (ter plaatse van het speelveldje) in het plan te betrekken. De Gemeenteraad heeft in september 2017 het Masterplan16Hoven goedgekeurd. Daarin wordt deze locatie, inclusief het naastgelegen "trapveldje" dat eigendom is van de gemeente Rotterdam, specifiek genoemd voor het bouwen van maximaal 28 grondgebonden woningen.

Biedingsprocedure

Uw éénmalig voorstel voor uitsluitend het kadastrale perceel "Overschie, B, 4866", voorzien vanuw eventuele (ontbindende) voorwaarden, kan uitsluitend per mail worden uitgebracht aan: biedingen@woonstadrotterdam.nl Uw voorstel dient, voorzien van een leesbevestiging, uiterlijk op maandag 20 november 2017 om 12.00 uur te zijn ontvangen o.v.v. "Inschrijving Schipholstraat 76-80". Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor, alsmede om de locatie aan geen van deze partijen te verkopen. Uiterlijk 5 december 2017 ontvangen alle inschrijvers per mail bericht.

Deze verkoop zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met Gert Star, bereikbaar op 06-54736387 / gert.star@woonstadrotterdam.nl