De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Kadastrale gegevens

Gemeente Overschie, sectie B, nummer 4866, grootte 22 are en 17 ca. De grond is eigendom van de Gemeente Rotterdam en in erfpacht uitgegeven met ingang van 1 januari 1995 voor een periode van 99 jaar, waarbij de canon voor de gehele looptijd is afgekocht.

Ligging

Het perceel is gelegen aan de rand van de wijk Nooddorp en binnen de sferen van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport, doch in de nabijheid van de nieuwe woonwijk Park 16 Hoven. De locatie ligt binnen de “geluidscontour" waardoor een nieuwbouwplan goedkeuring behoeft van de gemeenteraad.

Nadere omschrijving

Het betreft een perceel grond met daarop een voormalig schoolgebouw gebouwd in de jaren 60 met een houten paalfundering.

Bestemmingsplan

Het perceel is gelegen in het plangebied "Polder Zestienhoven" onherroepelijk geworden op 25 april 2007 met als bestemming Maatschappelijke Voorzieningen. Voor het wijzigen van de bestemming is medewerking van de gemeente benodigd.

Nieuwbouwplannen

Er is reeds overleg gevoerd met de Gemeente Rotterdam omtrent nieuwbouw van de grondgebonden woningen. Daarbij is gebleken dat de Gemeente Rotterdam bereid is haar gronddeel ten zuidwesten van de locatie (ter plaatse van het speelveldje) in het plan te betrekken.