Wat doet een VVE?

Koop je een woning in een appartementencomplex, dan word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren van dat complex. Ontdek hier wat een VvE precies is en doet en wat jouw rechten en plichten zijn.

Koop je een woning in een appartementencomplex, dan word je automatisch lid van de VvE van dat complex. Deze Vereniging van Eigenaren is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex. Een goed functionerende Vereniging van Eigenaren (VvE) is belangrijk. Een goed onderhouden gebouw vermeerdert namelijk de waarde en het woongenot. Ontdek hieronder de rechten en plichten van een VvE en die van jou als lid.

Kopers van een appartement kopen (juridisch gezien) allereerst het appartementsrecht. Dit geeft recht op het exclusieve gebruik van een privégedeelte van het woongebouw. Hiermee wordt een koper ook mede-eigenaar van het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt. Je hebt dus het recht gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes van het gehele gebouw.

Als mede-eigenaar (voor een deel) ben je verantwoordelijk voor het hele woongebouw. Om het beheer en onderhoud goed te laten verlopen is in de wet vastgelegd dat alle eigenaren binnen een woongebouw lid moeten worden van een VvE. Dit gaat automatisch en als mede-eigenaar en VvE-lid ben je mede aansprakelijk voor wat de VvE doet of nalaat. Het is dus belangrijk het VvE-beheer goed te regelen en zelf goed op de hoogte te blijven van wat er gebeurt.

Woonstad Rotterdam heeft ook een afdeling VvE-beheer.

Als eigenaar ben je mede verantwoordelijk voor een goed functionerende VvE. Wij adviseren om altijd de algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Aanvullende informatie Voor alle aanvullende informatie over verenigingen van Eigenaren verwijzen wij graag naar de website van Vereniging Eigen Huis

Iedere eigenaar van een appartement betaalt maandelijks aan de VvE een bijdrage. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende zaken zoals de grootte van het appartement. Ieder jaar stellen de leden van de VvE de bijdrage vast in de algemene ledenvergadering (ALV).

De VvE-bijdrage wordt gebruikt om o.a. kleine reparaties, schoonmaakkosten, onderhoudscontracten, elektra van de gemeenschappelijke ruimten en liften, verzekeringen en beheerskosten te betalen. De VvE moet ook sparen om groot onderhoud te kunnen bekostigen. Meestal wordt er een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld waarin bepaald is wanneer er groot onderhoud moet worden uitgevoerd en wat hiervan de kosten zijn. De VvE spaart hiervoor. In sommige gevallen hebben eigenaren een apart contract afgesloten waarmee zij dit grootonderhoud hebben afgekocht. Hiervoor betalen zij een maandelijkse bijdrage aan Woonstad Rotterdam en betalen minder aan de VvE.

32 Koopwoningen


Stuur mij nieuw aanbod!