De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Voorbereid op de toekomst

In 2013 werd door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) een plan gemaakt voor de focuswijken op Rotterdam Zuid. In dit plan werd aangestuurd op het benutten van de kansen en een gezamenlijke aanpak van de problemen in Bloemhof. Dit was hard nodig, aangezien bij alle partners afzonderlijk weliswaar eigen visies bestonden, maar er geen gezamenlijke toekomstvisie was.

Bekijk de interactieve gebiedsvisie

Gezamenlijke toekomstvisie
De gebiedsvisie voor de wijk Bloemhof die je nu voor zich hebt is een breed gedragen toekomstvisie, tot stand gekomen door een samenwerking tussen Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam (clusters Stadsontwikkeling & Maatschappelijke Ontwikkeling, gebied Feijenoord, directie Veilig). Naast deze partijen hebben ook Woningcorporatie Vestia, bewoners, ondernemers, veldwerkers op veel verschillende momenten en manieren meegedacht over de toekomst van Bloemhof. Er zijn veel onderwerpen voorbij gekomen; van veiligheid tot type woningen, van buitenruimte tot participatie.

Ook in de prestatieafspraken (stadsbreed, periode 2015-2018) tussen de Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam zijn concrete afspraken gemaakt over hoe we deze visie willen realiseren. De gebiedsvisie Bloemhof is een bijlage bij die prestatieafspraken.

Opbouw document
De visie begint met een analyse van hoe de wijk nu in 2015 is, gebaseerd op bestaande stukken (over bevolking, bebouwing, economie, voorzieningen, enzovoort) en gesprekken met bewoners, ondernemers en professionals. Deze  analyse is het vertrekpunt voor de visie op de wijk in 2030, waarin een gedeeld toekomstbeeld wordt geschetst.

Doel
Het doel is dat Bloemhof in 2030 een veilige en knusse gezinswijk is centraal in Rotterdam-Zuid gelegen met goede en veelal grondgebonden woningen voor mensen met een lager en middeninkomen. De bewoners hebben meer capaciteiten en de wijk heeft een infrastructuur die mensen vooruit helpt. Het imago is verbeterd; de wijk staat niet langer bekend als focuswijk.

Interactieve PDF
De gebiedsvisie is een interactief pdf bestand. Als je op deze link klikt, opent dit bestand vanzelf. Het stuk is verdeeld in hoofdstukken, waar je doorheen kunt klikken. Je kunt het document van begin tot eind lezen, of direct vanuit de inhoudsopgave naar het gedeelte dat jou interesseert. Bovenaan het document kun je altijd zien waar  je in het document bent.

Kantoor Zuid

Bezoekadres
Ooltgensplaathof 1
3086 NC Rotterdam

Postadres
Postbus 2370
3000 CJ Rotterdam

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 16.30 uur

Telefoonnummer
010 - 440 88 00

OV informatie
Metrohalte Slinge

Onze kantoren