Kwaliteit van wonen en leven
Met de vertraging in de oorspronkelijke planning van het Masterplan Crooswijk 2004 kwam de kwaliteit van wonen en leven in bestaand Nieuw Crooswijk in een ander perspectief te staan. De gemeente, OCNC en Woonstad Rotterdam staan achter deze nieuwe visie en zijn voornemens te blijven koersen op de in het masterplan Nieuw Crooswijk beoogde doelgroepen  – maar met aangepast tempo. OCNC maakt het Wandeloordgebied af, de partijen maken gezamenlijk een plan voor het Schutterskwartier, Woonstad zal de woningvoorraad in de andere gebieden aanpakken en de gemeente draagt zorg voor de (her)inrichting van de buitenruimte. Elk deelplan kent een specifieke aanpak en planning, die indicatief van tevoren is aan te geven. In de update van het Nieuw Perspectief Nieuw Crooswijk leest u wat de planning is voor de verschillende fasen van Nieuw Crooswijk.

Download:Nieuw Perspectief voor Nieuw Crooswijk

Paradijshof
De bebouwing tegen de Rusthoflaan (Blok G) krijgt een grondige renovatie. Tijdens de inspectie van dit wooncomplex is geconstateerd dat er funderingsproblemen zijn. De start van de aanpak is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015. Woonstad Rotterdam gaat de zogenoemde Reserveboezem III en de huurwoningen van het blok tegen de Paradijslaan (Blok H) slopen vanwege de slechte bouw- en woontechnische kwaliteit. Op de locatie van de 176 gesloopte woningen worden ca. 45 (koop)eengezinswoningen gebouwd. Minder woningen dan voorheen dus, wat gunstig is voor het aantal parkeerplaatsen in de wijk. De start bouw wordt verwacht in 2015. De komende periode wordt gebruikt om met toekomstige kopers het programma voor de woningen  uit te werken naar hun woonwensen.

Schutterskwartier
Voor de ontwikkeling van het Schutterskwartier is een plan van aanpak gemaakt voor de komende jaren.  Dit plan is regelmatig met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden besproken. Doel is het omvormen van het Schutterskwartier van een gebied met voornamelijk sociale huurwoningen naar een gebied met meer koopwoningen. In 2015 wordt gestart met het onderhoud aan een deel van de woningen in de Schuttersstraat. Bewoners worden over de ontwikkelingen in het Schutterskwartier tijdig met nieuwsbrieven en bijeenkomsten geïnformeerd.

Downloads:

Plan van aanpak Schutterskwartier december 2014
Nieuwsbrief Schutterskwartier oktober 2013

Kantoor Noord/Oost

Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 201
3065 RH Rotterdam

Postadres
Postbus 2370
3000 CJ Rotterdam

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 16.30 uur

Telefoonnummer
010 - 440 88 00

OV informatie
Metrohalte Schenkel

Onze kantoren