De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Gebiedsvisie Hillesluis
In 2013 werd door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) een plan gemaakt voor de focuswijken op Rotterdam Zuid. In dit plan werd aangestuurd op het benutten van de kansen en een gezamenlijke aanpak van de problemen in Hillesluis. Dit was hard nodig, aangezien bij alle partners afzonderlijk weliswaar eigen visies bestonden, maar er geen gezamenlijke toekomstvisie was.

Bekijk de interactieve gebiedsvisie

Gezamenlijke toekomstvisie
De gebiedsvisie voor de wijk Hillesluis die u nu voor zich heeft is een breed gedragen toekomstvisie, tot stand gekomen door een samenwerking tussen Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam (clusters Stadsontwikkeling & Maatschappelijke Ontwikkeling, gebied Feijenoord, directie Veilig). Naast deze partijen hebben ook bewoners, ondernemers en veldwerkers meegedacht over een gezond, groen en veilig Hillesluis.

Thema’s
Er zijn veel onderwerpen voorbij gekomen: van economie tot participatie, van gezondheid tot taal en van type woning tot voorzieningen, zoals winkels, bedrijvigheid en gezondheidszorg. Ook in de prestatieafspraken (stadsbreed, periode 2015-2018) tussen de Gemeente Rotterdam en Woonstad Rotterdam zijn concrete afspraken gemaakt over hoe we deze visie willen realiseren. De gebiedsvisie Hillesluis is een bijlage bij die prestatieafspraken.

Opbouw document
De visie begint met een analyse van hoe de wijk nu in 2015 is, gebaseerd op bestaande stukken (over bevolking, bebouwing, economie, voorzieningen, enzovoort) en gesprekken met bewoners, ondernemers en professionals. Deze analyse is het vertrekpunt voor de visie op de wijk in 2030, waarin een gedeeld toekomstbeeld wordt geschetst.

Doel
Het doel is dat Hillesluis in 2030 een wijk is waar bewoners trots op zijn. De term ‘achterstandswijk’ en het slechte imago zijn zaken uit het verleden. Hillesluis staat dan bekend als een goede stadswijk; een kindvriendelijke wijk waar het afwisselend stedelijk en rustig wonen is. Hillesluis staat in 2030 gelijk aan een comfortabel huis, een groene omgeving en een veilig thuis, ideaal voor starters!

Interactieve PDF
De gebiedsvisie is een interactief pdf bestand. Als je op deze link klikt, opent dit bestand vanzelf. Het stuk is verdeeld in hoofdstukken, waar je doorheen kunt klikken. Je kunt het document van begin tot eind lezen, of direct vanuit de inhoudsopgave naar het gedeelte dat jou interesseert. Bovenaan het document kun je altijd zien waar je in het document bent.

Kantoor Zuid

Bezoekadres
Ooltgensplaathof 1
3086 NC Rotterdam

Postadres
Postbus 2370
3000 CJ Rotterdam

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 16.30 uur

Telefoonnummer
010 - 440 88 00

OV informatie
Metrohalte Slinge

Onze kantoren