Mooi, mooier Middelland

Mooi, mooier Middelland

Woonstad Rotterdam heeft onlangs een nieuwe wijkvisie voor Middelland vastgesteld. De visie getiteld ‘Mooi, mooier Middelland’ bevat een visie tot 2025 en een uitvoeringsprogramma voor de periode 2015-2018. Belangrijke thema’s in deze wijk zijn gentrification, veiligheid, de portefeuille met oude stadspanden en de funderingsproblematiek.

De inzet vanuit Woonstad Rotterdam is erop gericht de gentrification die zich in het gebied voltrekt te faciliteren. De oude stadspanden worden daarbij zo mogelijk ingezet ten behoeve van eigenaar-bewoners. Andere elementen hebben betrekking op het verduurzamen van de woningvoorraad in Middelland middels funderingsherstel en een energieaanpak. Tot slot wordt aansluiting gezocht bij gemeentelijke programma’s zoals de ‘Alliantie Middelland’ en het programma ‘Kansrijke wijken’.

In aanloop naar de visie hebben onderzoekers Annemarie Sour en Els Desmet in opdracht van Woonstad Rotterdam onderzoek gedaan naar de kracht en identiteit van de wijk. De publicatie ‘Spirit in West; samen pionieren’ beschrijft het levensverhaal van een wijk in west. Op basis van 50 gesprekken hebben de onderzoekers het beeld opgetekend van een wijk die altijd in beweging is, waar een energie en pioniersdrang heerst die steeds weer verrast en waar de verschillende groepen bewoners met elkaar zorgen voor een dynamisch evenwicht in de wijk. Van de zinderende Middellandstraat, de hippe Nieuwe Binnenweg tot en met de statige Mathenesserlaan en Heemraadsingel: Middelland heeft vele kleuren. 

De complete visie is hier te downloaden.

Bekijk het filmpje

Transformatie De Vliegerstraat
5 februari 2015
Vanuit Woonstad Rotterdam is een plan gemaakt voor de aanpak van 11 panden aan De Vliegerstraat. De panden hebben te kampen met ernstige funderingsproblemen en een losstaande gevel. In het plan worden de panden aan de binnenkant volledig vernieuwd. In totaal worden hier 31 huurwoningen gerealiseerd in diverse prijsklassen.


De Singelblokken
Het project Singelblokken aan de Essenburgsingel en Essenburgstraat in het Nieuwe Westen wordt eind 2016 afgerond. Binnen de bestaande bouwblokken zijn moderne, toekomstbestendige woningen gerealiseerd in de vrije sector huur.

Kantoor Centrum/West

Bezoekadres
Westblaak 210
3012 KP Rotterdam

Postadres
Postbus 2370
3000 CJ Rotterdam

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 16.30 uur

Telefoonnummer
010 - 440 88 00

OV informatie
Tram 4 en 7 - halte Eendrachtsplein
Metrohalte Eendrachtsplein

Onze kantoren