Ons Blok, het bouwblok op de hoek Prins Hendrikkade/Van der Takstraat op het Noordereiland wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Sloopvoorbereidingen Ons Blok
In het voorjaar 2015 wordt gestart met de sloopvoorbereidingen van Ons Blok. De laatste woningen en bedrijfsruimtes in het complex worden opgeleverd aan Woonstad. Alle deuren worden vervolgens dichtgezet met stalen deuren en platen. Vervolgens vindt een grondige asbestinventarisatie plaats. Dit is nodig om de sloop goed voor te bereiden. Tevens worden alle ruimtes ontmanteld en worden de nutsvoorzieningen (elektra/gas/wateraansluitingen) verwijderd. In april wordt het complex daadwerkelijk gesloopt. Dan worden er hekken rondom het gebouw geplaatst. De sloopvergunning is op 14 november 2014 afgegeven, deze maakte onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Om onveilige situaties en kraak te voorkomen houdt een beveiligingsorganisatie gedurende de hele periode -vanaf sloopvoorbereiding tot en met de daadwerkelijke sloop - het complex in de gaten. Dit gebeurt op verschillende manieren, o.a. via fysieke controles.
De verwachting is dat de sloop ca. 3-4 maanden zal duren. Dit is een inschatting. De start bouw van de nieuwbouw Hof aan de Hef staat nu gepland voor september 2015. Ook dit is een voorlopige planning.

Luchtfoto klein

Nieuwbouwplan Hof aan de Hef
Mede dankzij de verschillende ontwerpsessies met toekomstige bewoners is het ontwerp klaar en is de omgevingsvergunning verleend op 14 november 2014. Op 24 januari is de verkoop van de woningen in Hof aan de Hef gestart.

Evenement
We beseffen dat Ons Blok voor veel Noordereilanders een belangrijke plek inneemt. Om hierbij stil te staan heeft een groep bewoners het initiatief genomen om een evenement te organiseren voor het hele Noordereiland. Woonstad ondersteunt dit initiatief. Op de digitale editie van www.Dichtbij.nl van 12 januari jl. vindt u hier alvast meer informatie over.

Kantoor Centrum/West

Bezoekadres
Westblaak 210
3012 KP Rotterdam

Postadres
Postbus 2370
3000 CJ Rotterdam

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 16.30 uur

Telefoonnummer
010 - 440 88 00

OV informatie
Tram 4 en 7 - halte Eendrachtsplein
Metrohalte Eendrachtsplein

Onze kantoren