Springplankwijk het Oude Noorden.
Het Oude Noorden is een wijk in opkomst waar overheid en woningcorporaties gezamenlijk inzetten om de wijk zowel fysiek en economisch als sociaal weer op de kaart te krijgen. De samenwerkende partijen hebben de ambitie om een springplankwijk te zijn voor kinderen die opgroeien in het Oude Noorden. Kinderen moeten de kans krijgen hun talenten maximaal te ontwikkelen en zich optimaal kunnen voorbereiden op een zelfstandig  bestaan.

Onderzoek Radboud Universiteit
Woonstad Rotterdam vroeg de Radboud Universiteit te onderzoeken welke obstakels jongeren in het Oude Noorden ondervinden om sociaal-economische perspectieven te verbeteren. Uit dit onderzoek blijkt dat in het Oude Noorden veel jongeren en hun ouders niet genoeg op de hoogte te zijn van de mogelijkheden rondom schoolkeuze. En dat verwachtingen van ouders soms te hoog liggen en niet realistisch zijn. Zij verwachten bijvoorbeeld dat hun kind arts, dokter of advocaat wordt. Deze verwachtingen kunnen een ongunstige invloed op kinderen hebben. Het vergroot de kans dat zij niet de vrijheid voelen om voor die beroepen te kiezen die ze graag willen kiezen. En als ze niet voldoen aan de verwachtingen, voelen ze zich “mislukt” en doet het er bijna niet meer toe wat voor beroep ze werkelijk uitvoeren. Bovendien kan het hun zelfvertrouwen aantasten. Het gevolg: schooluitval en verspilling van talent.

Dit is een ongewenst effect. Het Oude Noorden werkt immers hard om de kansen van de bewoners (jong én oud(er)) te vergroten en het opgroeien in de wijk te verbeteren. Daarom is het programma “Kies Precies” in het Oude Noorden opgezet.

Wat is Kies Precies?
Binnen het meerjarig programma Kies Precies neemt Woonstad Rotterdam, samen met het basisonderwijs en wijkpartners, verschillende initiatieven om ouders en kinderen te helpen bij het maken van goede loopbaan- en schoolkeuzes. Omdat de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kinderen essentieel is voor een succesvolle schoolcarrière, wordt hier ook stevig op ingezet.