Kies Precies: een breed programma
In samenwerking met scholen en bedrijfsleven zijn er bliksemstages georganiseerd voor kinderen van de basisscholen. De kinderen en hun ouders krijgen zo een breder beeld van de beroepen die er zijn en wat je daarvoor moet leren. Naast de bliksemstages is er ook een schoolkeuzemarkt georganiseerd in de wijk begin 2013: maar liefst 26 voortgezet onderwijsinstellingen en 11 basisscholen uit de deelgemeente Noord presenteerden zich op deze markt. Ook het bedrijfsleven was aanwezig vanuit de sectoren haven, zorg en techniek.

Werkende wijken
Woonstad Rotterdam gelooft in Werkende Wijken. Als het goed gaat met de bewoners gaat het beter met de wijk. Daarom investeren we niet alleen in ons vastgoed maar ook in de ontwikkeling van de mensen in het Oude Noorden. We investeren in de jonge wijkbewoners zodat zij later graag een huis willen huren of kopen in het Oude Noorden en dat zij ook hún kinderen in deze wijk willen laten opgroeien.

Kort Nieuws:

  • De volgende scholenmarkt is op 23 januari in het Humanitas gebouw op de  Bergweg. Meer informatie volgt snel.
  • Het Kies Precies projectteam ontwikkelt training voor ouder gesprekken.
  • 5 basisscholen doen mee aan Kies Precies3 studenten Toegepaste Psychologie van de Hoge school Leiden zijn begonnen met hun onderzoek naar de effecten van het programma. Zij gaan op alle basisscholen in gesprek met ouders, kinderen en leerkrachten om ouderbetrokkenheid te onderzoeken.