Woonstad Rotterdam werkt aan Spangen!
Datum: 13 juli 2015

Nadat in juni de bouw is gestart van 21 eengezinswoningen in de Vosmaerstraat en samen met bewoners het binnenterrein van de Staringbuurt feestelijk in gebruik was genomen, was het gisteren het moment dat de heistelling arriveerde op de Spangesekade voor de start van de nieuwbouw van Schieoevers-1.

Aannemersbedrijf Vink & Zonen BV uit Moordrecht realiseert hier een appartementengebouw met 43 sociale huurwoningen. Het gebouw is een ontwerp van DP6 architecten uit Delft. Voorafgaand aan de bouw was er een ontvangst op de bouwplaats georganiseerd voor omwonenden, stakeholders en overige betrokkenen bij het project.  Het echte heien is vanochtend vroeg begonnen. Met de nieuwbouw zorgt Woonstad Rotterdam voor een up-to-date aanvulling van haar portefeuille sociale huurwoningen in Spangen.

Naar verwachting worden de woningen in oktober 2016 opgeleverd. Ze zullen in eerste instantie worden ingezet voor de herhuisvesting van fase 4b van de Staringbuurt. In de Staringbuurt maken uiteindelijk 212 oude woningen plaats voor nieuwbouw van 89 eengezinswoningen. Meer over onze aanpak in Spangen is terug te lezen in de onlangs gepubliceerde wijkvisie, 'Woonstad Rotterdam werkt aan mijn Spangen'.

Nieuwe wijkvisie voor Spangen
Datum: 10 juni 2015

Woonstad Rotterdam heeft een nieuwe wijkvisie voor Spangen vastgesteld. De visie geeft richting voor de inzet en rol van de corporatie in de wijk.

Na het dieptepunt in de jaren ’90 heeft de wijk zich de afgelopen jaren stevig hersteld. Dat betekent dat Spangen in een volgende fase is beland. Gekoppeld aan deze nieuwe fase heeft Woonstad Rotterdam de doelen voor de wijk voor de komende periode bepaald. In het traject om te komen tot een nieuwe wijkvisie zijn gesprekken gevoerd met bewoners en tal van andere partijen die actief zijn in de wijk.

Voor de komende periode wordt ingezet op het bestendigen van de ingezette lijn met betrekking tot Spangen. Naast aandacht voor de nieuwe Spangenaren, zal de komende jaren vooral ook meer aandacht uitgaan naar alle Spangenaren en de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande wooncomplexen. 

Bekijk een samenvatting van de visie

Nieuwbouw Vosmaerstraat
9 februari 2015

In juni start de bouw van 21 ruime eengezinswoningen aan de Vosmaerstraat in Spangen. De nieuwe woningen worden aangeboden in de vrije sector huur.

Als onderdeel van de aanpak van de Staringbuurt is najaar 2014 het eerste blok met 51 woningen aan de Vosmaerstraat gesloopt. De nieuwbouw vormt de volgende fase in de aanpak van de Staringbuurt. De komende jaren worden nog 161 woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw en een geheel nieuw Staringplein. Kijk voor meer informatie over de speciale pagina over de Staringbuurt.

Nieuwbouw Schieoevers
Datum: 2 december 2014

Aan de noordoostkant van Spangen werkt Woonstad Rotterdam aan de ontwikkeling van de laatste vrije zone langs de Delfshavense Schie, het project Schieoevers. In de zomer van 2015 start de bouw van een appartementencomplex met 43 sociale huurwoningen.

Schieoevers vormt de afronding van de nieuwbouw langs de Delfshavense Schie ter hoogte van de Beukelsbrug. Schieoevers zal bestaan uit 3 kamer, 4 kamer en 5 kamerappartementen in de sociale huur. Ook komen er twee aangepaste woningen voor minder-validen. Start bouw is gepland medio 2015, oplevering is gepland eind 2016.

Bekijk hier meer afbeeldingen en plattegronden van de woningen

Aantekeningen uit Spangen
Datum: 25 juni 2014

Woonstad Rotterdam maakt dit jaar een toekomstvisie voor Spangen. Een belangrijke onderlegger voor deze toekomstvisie zijn uitwisselingen met mensen die in Spangen wonen en werken. Om die reden hebben projectleider Jikke Vergragt en zelfstandig onderzoeker en adviseur Els Desmet dit voorjaar bijna 100 mensen gesproken die wonen, werken en leven in Spangen.

Samen gingen ze langs bij drie ouderkamers van drie verschillende basisscholen in de wijk. Daar spraken ze vooral met moeders die een Marokkaanse en Turkse achtergrond hebben. Ook schoven ze aan bij de eetgroep van Annie Verdoold in buurthuis Wester Volkhuis. Een omgeving en sfeer van ‘authentieke Rotterdammers’, oudere bewoners die geen enkel blad voor hun mond nemen. Daarna organiseerden ze een speciale bijeenkomst voor medewerkers van Woonstad die in Spangen wonen of werken. Ook zijn ze met enkele (oud) bewoners middels één op één gesprekken de diepte ingegaan.

Tijdens een door Woonstad georganiseerde wijkbijeenkomst vertelden zo’n veertig bewoners in kleinere groepsgesprekken met enthousiasme over hun leven in Spangen. In een korte tijd hebben we verbazingwekkend veel informatie over Spangen opgehaald. Opvallend is dat Spangen niet te vangen is in één vastomlijnd kader. Mensen die wonen en werken in Spangen hebben uiteenlopende perspectieven op de werkelijkheid. Bewoners doen in Spangen tegelijkertijd positieve en negatieve ervaringen op. Alle bevindingen zijn samengebracht in een vlugschrift. Deze ‘aantekeningen uit Spangen’ geven een los, intens en dynamisch beeld van binnenuit. De aantekeningen zijn aangevuld met beelden van stadsfotograaf Joop Reijngoud. De wijkvisie Spangen wordt deze zomer afgerond. Na de grote fysieke ingrepen van de afgelopen 15 jaar, vormt het een kader voor de volgende stap in Spangen. Spangen: op zoek naar een duurzaam evenwicht.   

Schieoevers-I
Datum bericht: 3 maart 2014
De locatie Schieoevers I is het laatste stukje Schieoevers dat nog niet ontwikkeld is. In het Masterplan Spangen (vastgesteld door de deelraad van deelgemeente Delfshaven op 4 februari 2010) wordt Schieoevers-I opnieuw als ontwikkellocatie in Spangen genoemd. Woonstad Rotterdam is in 2013 opnieuw gestart met de ontwikkeling van de locatie, enerzijds om de woningvoorraad van Spangen verder te kunnen differentiëren (één van de ambities in het Masterplan) en anderzijds om alvast een (klein) aantal woningen beschikbaar te hebben voor uitplaatsing van de Staringbuurt.
Bekijk de stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals vastgesteld in de deelraad van de deelgemeente Delfshaven.

Het is rustig in Spangen- De relevantie van een grootscheepse aanpak
Het Spangen van vandaag wordt getypeerd als een wijk waar het prettig, verrassend rustig wonen is. Rond de eeuwwisseling was Spangen nog spannend genoeg om er een politieserie aan te wijden. Als er toen niet was ingegrepen, was Spangen nu met afstand de slechtste wijk van Nederland geweest. Maar er is ingegrepen; op grote schaal. Wat is er gebeurd? Wat was de inzet? Wat waren de doelen? In welke mate zijn ze bereikt? En in hoeverre is dat te danken aan het geld en de energie die er gedurende tien jaar ingestopt zijn? Woonstad Rotterdam heeft het laten onderzoeken in samenwerking met gemeente Rotterdam (Stadsontwikkeling) en deelgemeente Delfshaven. Deze maatschappleijke kostenbatenanalsye maakt onderdeel uit van het programma ’10vor mkba’. Het onderzoek is in 2013 door de Wetenschappelijke commissie voor de wijkaanpak geselecteerd als ‘goed voorbeeld’.              

Kantoor Centrum/West

Bezoekadres
Westblaak 210
3012 KP Rotterdam

Postadres
Postbus 2370
3000 CJ Rotterdam

Openingstijden
maandag t/m vrijdag
8.30 uur - 16.30 uur

Telefoonnummer
010 - 440 88 00

OV informatie
Tram 4 en 7 - halte Eendrachtsplein
Metrohalte Eendrachtsplein

Onze kantoren