Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

landingpages-title

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Belangrijke stappen op weg naar de Nieuwe Wielewaal

25 september 2015

Deze week zijn belangrijke stappen gezet in de vernieuwing van de Wielewaal. Op maandag 21 september bogen de leden van de gebiedscommissie Charlois zich over het stedenbouwkundig plan de Nieuwe Wielewaal. De commissie heeft een positief advies uitgebracht over dit plan aan het college van B en W. Dennis Lausberg, als regiodirecteur bij Woonstad Rotterdam betrokken bij de vernieuwing van de Wielewaal, blikt terug op de afgelopen week.

De gebiedscommissie was vooral enthousiast over het vakantiegevoel dat in de Nieuwe Wielewaal behouden blijft. Dankzij de inbreng van bewoners, die nauw bij de planvorming zijn betrokken, blijven belangrijke kenmerken zoals het stratenpatroon, het vele groen en de tuindorpstijl ook in de toekomst bestaan. Zoals bekend heeft een kleine groep bewoners zelf een alternatief plan gemaakt voor de vernieuwing van hun wijk, waarvoor ze op vaak luidruchtige wijze aandacht vragen. Ook bij de vergadering van de gebiedscommissie waren bewoners met spandoeken en t-shirts aanwezig, maar omdat het alternatieve plan niet op de agenda stond, is het niet besproken. Twee dagen later stond het bewonersplan wel op de agenda van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, een commissie van de Rotterdamse gemeenteraad.

In aanwezigheid van wethouder Ronald Schneider lichtten de bewoners hun plan toe, waarbij zij nadrukkelijk verwezen naar de coöperatieve bewonersvereniging die momenteel in de Wielewaal wordt opgericht. Deze zogenoemde wooncoöperatie, waarvoor de nieuwe woningwet sinds 1 juli 2015 ruimte biedt, zou volgens de bewoners het alternatieve plan kunnen uitvoeren. Maar de wethouder en de coalitiepartijen zien daar niets in. Er zijn in 2011 afspraken gemaakt tussen de gemeente, de toenmalige deelgemeente, Woonstad Rotterdam en de bewonersorganisatie en de huurdersvereniging van de Wielewaal, zo stelde de wethouder, en aan die afspraken houdt iedereen zich gewoon. De bewoners van de Wielewaal zijn intensief betrokken bij de plannen van Woonstad. Deze plannen passen in de gemeentelijke woonvisie, waarin onder meer staat dat Rotterdam meer behoefte heeft aan woningen voor mensen met midden- en hogere inkomens. Verder is een wooncoöperatie vooral bedoeld om bewoners zelf het beheer en onderhoud te kunnen laten uitvoeren, en niet om een grootschalige gebiedsontwikkeling te realiseren zoals de Wielewaal. Ik heb deze standpunten gisteren gedeeld met de initiatiefnemers van het alternatieve plan, die sinds kort ook het nieuwe bestuur vormen van de bewonersorganisatie en de huurdersvereniging. Gebiedsontwikkeling gaat altijd gepaard met botsende belangen.

De gemeente en Woonstad Rotterdam maken plannen in het ‘algemeen belang’. Wij investeren in de toekomst van de stad en houden daarbij altijd rekening met toekomstige generaties bewoners. Maar natuurlijk zie we ook de belangen van de huidige bewoners. Want wij weten als geen ander hoe ingrijpend het is als je te horen krijgt dat de woning waarin je misschien al tientallen jaren met plezier woont, moet worden gesloopt. Mensen hechten zich aan hun directe omgeving en voelen zich daar thuis. Het kan hevige emoties oproepen als dat vertrouwde buurtje moet verdwijnen. Daarom begrijp ik dat de gemoederen soms hoog oplopen tijdens overleggen en bewonersavonden. Het is jammer dat dit de laatste tijd vaak doorslaat naar een onaangename, grimmige sfeer, ook tussen bewoners onderling. Ik kan me voorstellen dat veel bewoners in de Wielewaal niet weten waar ze aan toe zijn. Al dat gedoe, al die onzekerheid over de toenemende leegstand in de wijk en de eigen verhuizing. Bovendien is het niet altijd duidelijk wie je nu moet geloven, omdat er zoveel verschillende verhalen en beelden leven. Helderheid, transparantie en het vertellen van het volledige verhaal, dat is belangrijk. Daarom zullen wij op dit blog geregeld berichten over hoe we samen op weg gaan naar de Nieuwe Wielewaal.

Woonstad op je startscherm
Wil je de volgende keer gelijk ingelogd zijn? Installeer de app.