Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

De huurverhoging 2020

20 april 2020

Ook in 2020 kiezen we voor een gematigde huurverhoging. Dit jaar stijgt de huur van onze sociale huurwoningen met gemiddeld 2,4%. Dat is minder dan de inflatie van 2,6%. Voor huishoudens met de laagste inkomens verhogen we de huur helemaal niet.

Elk jaar passen we de huren van onze woningen aan. Sommige huren blijven gelijk, andere huren stijgen. Gemiddeld gaat de huur elk jaar een beetje omhoog. Dat moet wel, als we willen blijven doen wat nodig is: werken aan betere woningen en leefbare wijken in Rotterdam. Want alles wordt elk jaar een beetje duurder: dat noemen we inflatie. Daarom verhogen we de gemiddelde huur elk jaar met een percentage dat ongeveer gelijk is aan de inflatie.

Wat doen we eigenlijk met de huurinkomsten?

Alle huurders van Woonstad Rotterdam betalen elke maand huur. Met een deel van dat geld onderhouden wij onze woningen, betalen we onze medewerkers, lossen we leningen af en betalen we belasting.

Alles wat overblijft besteden we aan betere woningen en leefbare buurten in Rotterdam: we verbeteren bestaande woningen, maken woningen energiezuiniger, bieden goede dienstverlening en werken aan aantrekkelijke wijken. Ook betalen we rente en lossen we de leningen af waarmee we nieuwe woningen bouwen. Tegelijkertijd willen we de huren zo laag mogelijk houden, want als sociale verhuurder vinden we betaalbaar wonen erg belangrijk.

Het liefst zouden we alles tegelijk doen. Dat gaat niet helaas: omdat je een euro maar één keer kan uitgeven moeten wij, net zoals iedereen, keuzes maken door het beschikbare geld te verdelen over de verschillende posten. Bij het maken van die keuzes letten wij erop dat zoveel mogelijk Rotterdammers profiteren. Bestaande én nieuwe Rotterdammers, nu én in de toekomst.

Huuraanpassing 2020

Ook in 2020 kiezen we voor een gematigde huurverhoging, waarbij we de huurders met de laagste inkomens het meest ontzien. De maximale huurverhoging per woning is door de overheid vastgesteld op 6,6%. De huuraanpassing in 2020 voor huurders van sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam:

  • 12% krijgt geen huurverhoging of zelfs een (tijdelijke) huurverlaging
  • 63% krijgt een huurverhoging lager dan of gelijk aan inflatie (2,6%)
  • 25% krijgt een huurverhoging hoger dan inflatie, tot aan het wettelijke maximum

Op deze manier blijven de huren zo betaalbaar mogelijk, blijven onze woningen goed onderhouden en kunnen we blijven investeren in Rotterdam als aantrekkelijke stad om in te wonen.

Betaalproblemen en huisuitzettingen

Huurders die problemen krijgen met het betalen van de huur kunnen contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld als het inkomen door de coronacrisis plotseling is gedaald. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Ons incassobeleid is altijd al gericht op het voorkomen van huisuitzettingen. Tijdens de coronacrisis zetten we hoe dan ook niemand uit huis wegens betalingsachterstanden.

Kijk voor meer informatie over de huuraanpassing op onze website.

Kijk hier voor meer informatie over de huurverhoging in de vrije sector.