Huurders met betalingsproblemen door de coronacrisis

18 maart 2020

De coronacrisis raakt ons allemaal. Sommige huurders kunnen door de ingrijpende overheidsmaatregelen in financiële problemen komen. Op dit moment gaat het vooral om ondernemers die een bedrijfsruimte huren en ZZP’ers.

Door soepel om te gaan met de bijzondere omstandigheden proberen wij de financiële gevolgen voor deze mensen op korte termijn te beperken. In elk geval tot en met maandag 6 april doen en adviseren wij het volgende:

Hulp van de overheid:

  • Huurders van een bedrijfsruimte van Woonstad Rotterdam en ZZP’ers adviseren wij dringend om gebruik te maken van de verschillende bestaande en nieuwe financiële regelingen die de overheid biedt om ondernemers te helpen. Op het coronaloket van de Kamer van Koophandel staat een actueel overzicht.
  • De website van ondernemen010 geeft je een actueel overzicht van maatregelen die jouw bedrijf kunnen ondersteunen. Ook wordt hier antwoord gegeven op veelgestelde vragen van ondernemers.
  • Sinds 16 maart zijn er aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. Veel ondernemers en zzp’ers zijn door deze maatregelen direct in financiële problemen gekomen. Vanaf woensdag 18 maart werkt Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) daarom met een versnelde aanvraagprocedure voor een uitkering levensonderhoud (bijstand). Lees hier meer. 

Onze eigen maatregelen rondom het betalen van de huur:

Mochten veranderende omstandigheden daar aanleiding toe geven dan nemen we extra maatregelen om onze huurders te helpen.