Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Huurverhoging in de vrije sector: hoe en waarom?

22 april 2020
huuraanpassing huurverhoging

Ook de huur van een deel van onze woningen in de vrije sector gaat dit jaar omhoog. Wij begrijpen dat dit tijdens de coronacrisis op een nog ongelukkiger moment komt dan anders. Huurders van een vrijesectorwoning kunnen formeel geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Toch roepen we je dringend op om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen als je door een inkomensdaling financieel in de knel dreigt te komen. Samen kunnen we dan een oplossing vinden.

Wij zijn tijdens de coronacrisis extra coulant en bekijken per geval welke stappen we kunnen zetten om te voorkomen dat huurders in de problemen komen. Kijk op www.woonstadrotterdam.nl/ikkannietbetalen of bel met 010-4408800.

Maatwerk achteraf

Wij kiezen bij de huurverhoging in de vrije sector voor maatwerk achteraf en niet voor een algemene maatregel vooraf, zoals huurbevriezing voor iedereen. De coronacrisis heeft namelijk lang niet alle huurders financieel getroffen, en niet iedereen wordt in gelijke mate getroffen. Een op maat gesneden oplossing, gebaseerd op de individuele financiële situatie, is wel zo rechtvaardig.

Waarom gaat de huur omhoog?

De huurverhoging komt deze maanden op een nog ongelukkiger moment dan anders. We passen de huren van onze woningen elk jaar aan. Dit doen we zowel voor onze sociale huurwoningen als de vrijesectorwoningen. Sommige huren blijven gelijk, andere huren stijgen. Gemiddeld gaat de huur elk jaar een beetje omhoog. Dat moet wel, als we willen blijven doen wat nodig is: het onderhouden en energiezuiniger maken van onze woningen, het bieden van goede dienstverlening en het werken aan aantrekkelijke wijken. Want door inflatie wordt alles elk jaar duurder. Onze huurinkomsten moeten daarmee gelijklopen.

Waarom stijgt de huur ook nu?

Het is geen optie om dit jaar geen huurverhoging door te voeren. Inflatie slaat nooit een jaar over. Als we niet verhogen dan kunnen we in de komende jaren minder doen aan de kwaliteit en verduurzaming van onze woningen, leefbare wijken én het betaalbaar houden van huren voor zoveel mogelijk huurders. Want ook dat laatste kost geld. Daarom kiezen we elk jaar voor een gematigde huurverhoging, die we zo eerlijk mogelijk verdelen over al onze huurders. Omdat we geen inzicht hebben in actuele inkomens, raden we huurders aan om bij dreigende betalingsproblemen contact met ons op te nemen.