Direct Regelen

Vragen

Aanbod

Artikelen

Informatie & regelen

Over woonstad

Populair

We konden helaas geen resultaten vinden voor '{{query}}'

Zoektips

  • Controleer de spelling
  • Kies een ander zoekwoord
  • Type in losse woorden 

Maria Molenaar: De toekomst van betaalbaar wonen staat op het spel

06 juli 2020

Woningcorporaties kunnen onmogelijk voldoen aan de vraag naar voldoende betaalbare woningen. Ook de betaalbaarheid van huren, verduurzaming van de woningvoorraad en leefbaarheid in de wijken staan onder druk. De maatschappelijke opgave is enorm, terwijl de financiële middelen structureel tekortschieten.

Dit is de harde conclusie van het rapport Opgave en Middelen corporatiesector. In heel het land lopen corporaties binnen een paar jaar tegen financiële tekorten aan; in de regio Den Haag-Rotterdam komen de problemen het eerst en zijn ze het grootst. “Als de politiek op korte termijn niet structureel ingrijpt, dan staat de toekomst van betaalbaar wonen op het spel,” stelt Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam. “Geef corporaties de speelruimte terug en de middelen, dan kunnen we wonen weer bereikbaar maken voor iedereen!"

Geef corporaties de speelruimte terug en de middelen, dan kunnen we wonen weer bereikbaar maken voor iedereen!

Maria Molenaar

Toen het onderzoek verscheen, sprak Woonstad op twitter van `code rood´. Is de situatie zo ernstig?

"Ja, de sociale woningbouw is in gevaar. Iedere Nederlander heeft recht op goed en betaalbaar wonen in een prettige wijk. Dat er voldoende woningen moeten zijn staat zelfs in de grondwet. Toch slagen wij er in ons welvarende land niet in om dit voor elkaar te krijgen. Het woningtekort neemt alleen maar toe en steeds meer wijken verloederen. Als er niet snel iets verandert, dan laten we grote groepen mensen in de steek: ouderen, kwetsbaren, studenten, jongeren, maar ook starters, politieagenten, onderwijzers, verpleegkundigen met middeninkomens. Dat mag in ons rijke land niet gebeuren.”

Het rapport gaat in de eerste plaats over geld en over stenen. Wat hebben al die tienduizenden woningzoekenden daaraan?

¨Het is absoluut noodzakelijk om het te hebben over `het financiële model van de corporatiesector´ en `de beschikbaarheid van betaalbare woningen´, zoals dat in jargon heet. Wij worden elke dag geconfronteerd met de frustratie van heel veel mensen, die alleen maar de huren zien stijgen, de wachtlijsten zien groeien en de leefbaarheid in wijken achteruit zien hollen. Mensen voelen zich machteloos. Juist voor hen zijn woningcorporaties ooit opgericht. Wij kunnen en willen deze mensen helpen, maar daar moeten we wel de ruimte en de middelen voor hebben. ¨

Hoe komt het dat de corporatiesector er nu zo aan toe is?

¨Al 150 jaar spelen woningcorporaties een onmisbare rol in betaalbaar wonen en leefbare wijken. Ons stelsel is uniek in de wereld. Maar de laatste tijd zijn onze mogelijkheden sterk ingeperkt. Door het wangedrag van enkele corporaties zijn we teruggefloten door samenleving en overheid. Terecht, er zijn fouten gemaakt die niet goed te praten zijn. Met saneringsheffingen hebben we dat onderling geregeld en schoon schip gemaakt.

De politiek greep in en gaf ons met de nieuwe Woningwet 2015 een beperkte taakopvatting, die ik ´terug naar de stenen´ noem. We moesten onze succesvolle integrale leefbaarheidsaanpak van wonen, welzijn en wijken opgeven. De focus werd uitsluitend sociale huur voor mensen met een lager inkomen en passend toewijzen. Ook kunnen we niet meer bouwen voor middeninkomens, dat moet de markt oppakken.¨

¨Daarbij kortwiekt de overheid ons in financiële mogelijkheden. De fiscale lastendruk is ongekend hoog. Inmiddels hebben we gezamenlijk al 10 miljard aan verhuurderheffing laten wegvloeien in de staatskas. Geld van en voor huurders, dat we niet kunnen inzetten om betaalbare woningen te bouwen, wijken leefbaar te houden en huizen te verduurzamen. Ik vind dat onrechtvaardig.

Daarbovenop treft de belastingmaatregel ATAD ons keihard in de portemonnee: corporaties dragen jaarlijks 300 miljoen aan de schatkist af voor deze regeling, die belastingontwijking door multinationals wil voorkomen. En sinds 2008 betalen we vennootschapsbelasting over al onze activiteiten, ook over niet-winstgevende activiteiten. Ik ken geen enkele Nederlandse bedrijfstak die zo stevig wordt aangepakt."

Dat is het landelijke beeld. Hoe zit het in Rotterdam en omstreken?

¨Het onderzoek laat zien dat we in de regio Den Haag-Rotterdam over vier jaar al substantiële tekorten hebben. Onze totale opgave is 25 miljard, terwijl het tekort 10 miljard is. En de vraag naar betaalbare woningen neemt alleen maar toe, omdat steeds meer mensen in Rotterdam een fijn huis zoeken in een prettige wijk. De politiek blijft stil en daar kan ik heel boos om worden, want we hebben zo ongelooflijk veel te doen.

Corporaties kunnen echt het verschil maken voor mensen. Een goede betaalbare woning in een veilige en mooie wijk is een primaire levensbehoefte. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het Rotterdamse project Housing First, waarbij Woonstad meewerkt om daklozen eerst een dak boven het hoofd geven. Want dat geeft ze de rust en geborgenheid om hun leven weer op orde te krijgen. Wonen is een basisbehoefte, daarna kun je pas met budgetcursussen of sollicitatietrainingen beginnen."

Corporaties kunnen echt het verschil maken voor mensen. Een goede betaalbare woning in een veilige en mooie wijk is een primaire levensbehoefte.

Maria Molenaar

De analyse is duidelijk. Maar wat moet er nu gebeuren?

"Mijn oproep naar de politiek is: zorg voor lastenverlichting voor woningcorporaties, want anders breek je onze mooie sociale huursector af. Schaf ten eerste de verhuurderheffing af, vandaag nog, en haal ons uit de ATAD. En zorg dat de Woningwet beter past bij de complexe opgaves van vandaag en morgen.

Geef ons de integrale wijkaanpak terug, zodat we samen met ketenpartners, zoals onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, wijkteams en zorginstellingen weer leefbare wijken kunnen maken voor en met bewoners. Met spreiding van probleemgevallen en gemengde wijken voorkomen we segregatie. En laat ons de middeninkomens helpen aan betaalbare woningen. Wijken worden hierdoor ook weer gemengder en leefbaarder.¨

¨Wij staan al decennia midden in de wijken. Als woningcorporatie komen we achter de voordeur, bij mensen thuis en zijn we belangrijk voor vroegsignalering naar gemeente, welzijn- en zorgorganisaties. Onze huismeesters kennen de wijken. Wij weten hoe we woningen moeten verduurzamen. We willen alle opgaves oppakken, maar de Woningwet en de zware fiscale lasten houden ons tegen. De alarmbel rinkelt. Het is tijd voor actie om wonen weer bereikbaar te maken voor iedereen en Nederland weer bewoonbaar te maken voor iedereen. Dat moet en kan en daar hebben we een andere politieke koers voor nodig.


Maria Molenaar
Voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam