NAAR OVERZICHT

Beperkte huurverhoging voor meeste huurders van Woonstad Rotterdam

24 apr 2018

Beperkte huurverhoging voor meeste huurders van Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam voert in 2018 een sterk gematigde huurverhoging door voor sociale huurders. Ongeveer 3.370 huishoudens met de laagste inkomens krijgen helemaal geen huurverhoging, terwijl van 21.200 huurders de huur stijgt met slechts 0,5%.

Samen vormen zij bijna 60% van alle huurders die onlangs een huurverhogingsbrief hebben ontvangen van Woonstad Rotterdam. Nog eens 30% ziet de huur stijgen met uitsluitend inflatiecorrectie van 1,4%.

Deze week valt de huurverhogingsbrief op de mat bij ruim 42.500 sociale huurders van Woonstad Rotterdam. Waar het rijksbeleid woningcorporaties de ruimte geeft de huur te verhogen met maximaal 3,9% (2,5% + 1,4% inflatie), blijft Woonstad Rotterdam daar voor 90% van alle huurders ver onder.

Betaalbaarheid is voor Woonstad een belangrijk thema. Uit onderzoeken blijkt dat vooral bewoners met de laagste inkomens problemen hebben met het betalen van de huur. Daarom wil Woonstad Rotterdam deze groep ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging. Zoveel mogelijk maatwerk is het streven. Ook de komende jaren bekijken we welke maatregelen we kunnen nemen voor welke groepen huurders.

Lees hier meer over de huurverhoging 2018