NAAR OVERZICHT

De Grote Omgevingstest: hoe groot is jouw woongeluk?

28 jun 2018

De Grote Omgevingstest: hoe groot is jouw woongeluk?

De Grote Omgevingstest Zuid-Holland is een onderzoek naar ‘woongeluk’. Wat maakt wonen in jouw buurt prettig en wat kan beter? Dit onderzoek heeft als doel om duidelijk te maken wat bewoners belangrijk vinden om prettig te wonen.

Jouw mening is belangrijk
Woonstad Rotterdam draagt graag bij aan Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn wat bewoners vinden van hun woonomgeving.

Niet alleen Woonstad Rotterdam doet mee. De provincie Zuid-Holland en veel gemeenten, andere corporaties en vastgoedpartijen in Zuid-Holland doen mee aan het initiatief omdat ze de uitkomsten belangrijk vinden voor de toekomstige bouw van nieuwe woningen en de inrichting van de omgeving.

Doe mee met het onderzoek
De vragenlijst vul je in via www.startvragenlijst.nl/dgot.
Er zijn versies van de vragenlijst beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 20 minuten. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 cadeaubonnen van €25 verloot.Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor De Grote Omgevingstest.

Meer weten over het onderzoek
I&O Research voert het onderzoek uit. Wil je meer informatie over het onderzoek? Kijk dan op http://www.dgot.nl/. Mailen kan naar info@dgot.nl.
Voor technische vragen over het onderzoek: I&O Research (0)53 2005200.
Voor vragen over de uitkomsten van het onderzoek: Spingco (0)10 31 00877