NAAR OVERZICHT

Funderingsherstel Lusthofkwartier Kralingen leeft in betrokken buurt

29 jan 2018

Funderingsherstel Lusthofkwartier Kralingen leeft in betrokken buurt

Twee avonden achter elkaar ontving Woonstad Rotterdam huurders, buurtbewoners en winkeliers van het Lusthofkwartier in Kralingen om alle vragen over funderingsherstel te beantwoorden. Van circa 130 adressen kwamen bewoners langs.

Eind maart start Woonstad Rotterdam in deze buurt met het vervangen van slechte funderingen. De ingrijpende werkzaamheden rondom de Lusthofstraat duren zeker vijf jaar. De bijeenkomsten leidden onder andere tot nuttige ontmoetingen. Buren vonden elkaar om samen te werken aan funderingsherstel. Eigenaren van panden naast bezit van Woonstad Rotterdam meldden zich om met de corporatie aan het herstel te werken.

De avonden van 23 en 24 januari werden goed bezocht door huurders en kopers van Woonstad Rotterdam. Ook particuliere eigenaren van panden en omwonenden waren ruim aanwezig. De bezoekers konden hun vragen stellen aan medewerkers van Woonstad Rotterdam en aan vertegenwoordigers van het Funderingsloket en Waterloket van de gemeente Rotterdam, de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk, het Kenniscentrum Aanpak Funderingen (KCAF), aannemers Dura Vermeer en Van ’t Woudt en de Bewonersvereniging Lusthofkwartier. Dit brede aanbod aan kennis en kunde over funderingsherstel werd door de bezoekers goed gewaardeerd.

Een goede buur
Woonstad Rotterdam wilde met deze avonden de bewoners van het Lusthofkwartier inzicht geven in wat de komende jaren staat te gebeuren en welke effecten dat op de buurt heeft. Tegelijkertijd was er de mogelijkheid voor particuliere eigenaren om meer informatie te vergaren wat zij eventueel aan hun eigen fundering moeten laten doen. De avonden leverden goede gesprekken tussen eigenaren over de funderingsproblematiek op, die zo samen op kunnen trekken. De aanpak van slechte funderingen vereist nauwe afstemming en samenwerking met de buren, aangezien de muren tussen de panden vaak op een gedeelde fundering staan. 

Eigenaren van panden die naast Woonstadeigendom staan gaven tijdens de twee avonden ook aan met de corporatie op te willen trekken. Dit betekent dat er mogelijk op enkele locaties al sneller met het herstel kan worden gestart, omdat de samenwerking met de buren sneller is geregeld.

In heel Rotterdam heeft Woonstad Rotterdam circa 10.000 adressen waar mogelijk funderingsherstel nodig is. Deze woningen en bedrijfspanden staan in risicogebieden. De Rotterdamse woningcorporaties is voorloper in het onderzoeken en herstellen van de funderingen in heel Nederland. Landelijk wordt geschat dat circa 400.000 panden op aangetaste funderingen staan.

Foto: René Goudriaan