NAAR OVERZICHT

Huurverhoging 2019

29 apr 2019

Huurverhoging 2019

Woonstad Rotterdam doet er veel aan om de huur voor Rotterdammers betaalbaar te houden. Daarom hebben we besloten in 2019 de huur niet te verhogen voor huishoudens met een laag inkomen (minima) die een huur betalen tussen 651 en 720 euro. Ook woningen met een slecht energielabel (E, F of G) en een huur hoger dan 424 euro krijgen dit jaar geen verhoging, net als woningen met onderhoudsgebreken die zijn vastgesteld door de Huurcommissie.

Huurders van wie het inkomen zo is gestegen dat ze bij een nieuwe verhuring niet langer in aanmerking zouden komen voor een sociale huurwoning, krijgen een huurverhoging passend bij hun inkomen.

Als gevolg van deze maatregelen is de gemiddelde huurverhoging voor sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam 1,6%. Dat is veel lager dan de wettelijk toegestane maxima van 4,1% (huishoudinkomen tot 42.436 euro) en 5,6% (huishoudinkomen boven 42.436 euro).

Bekijk de huurverhoging per doelgroep.