NAAR OVERZICHT

Iedereen alert in Wielewaal

09 mrt 2018

Iedereen alert in Wielewaal

In de Wielewaal zijn recent meerdere brandjes geweest in slooppanden. Samen met de politie, gemeente Rotterdam en het sloopbedrijf heeft Woonstad Rotterdam maatregelen getroffen om de overlast tegen te gaan. De partijen willen op deze manier het illegale gebruik van buiten gebruik gestelde woningen bestrijden.

Een aantal werkzaamheden is aangescherpt om te voorkomen dat er overlast ontstaat.
Huizen die leegkomen worden direct ontmanteld, zodat gebruik onaantrekkelijk is. Gas, water en elektra worden afgesloten. Er blijven geen voorzieningen over, want ook keukenblokken en wc’s worden verwijderd en soms zelfs de volledige vloer.

Mocht het sloopbedrijf toch krakers aantreffen, dan wordt dit direct bij de wijkagent gemeld. Hierdoor kan de politie sneller handelen en wordt de problematiek inzichtelijk om daar tijdig op in te kunnen springen. Dat dit loont, bleek afgelopen week al toen drie krakers werden opgepakt.

Stadsbeheer Rotterdam en de politie hebben extra aandacht voor de Wielewaal, zeker rond de vroege ochtend. Op dat moment ontstaan de meeste brandjes, bij het opstaan van de krakers. De ordehandhavers worden bijgestaan door een door Woonstad Rotterdam ingehuurd beveiligingsbedrijf.

De leeggekomen woningen worden zo snel mogelijk gesloopt. Direct nadat een huizenblok is gesaneerd en het asbesthoudende materiaal veilig is afgevoerd, gaat het over naar het sloopbedrijf.

Bewoners van de Wielewaal die verdachte bewegingen zien, kunnen dit melden bij de politie
via telefoon 0900-8844. Het nummer voor spoed is 112.