NAAR OVERZICHT

Leefbaarheid in Wielewaal met Oud en Nieuw

15 dec 2017

Leefbaarheid in Wielewaal met Oud en Nieuw

Tijdens Oud en Nieuw zorgt Woonstad Rotterdam, samen met de gemeente Rotterdam, met extra maatregelen voor een zo veilig en leefbaar mogelijke situatie in de Wielewaal.

Alle brandbare materialen, zoals hout en groenafval, worden voor de feestdagen verwijderd. Woonstad Rotterdam zet ook een beveiligingsbedrijf in gedurende Oud en Nieuw. Dit beveiligingsbedrijf houdt extra toezicht van donderdag 28 december tot en met dinsdag 2 januari. Het sloopterrein blijft afgesloten met bouwhekken.

Openingstijden infopunt
Sinds de zomer is het infopunt aan de Rollostraat 53 elke maandag en woensdag geopend, waar bewoners met hun vragen over de Nieuwe Wielewaal terecht kunnen. Met de feestdagen is het infopunt op maandag 25, woensdag 27 december en maandag 1 januari gesloten.