NAAR OVERZICHT

Opmerkelijke situatie aan de Bloklandstraat

02 okt 2018

Opmerkelijke situatie aan de Bloklandstraat

Lokale en landelijke nieuwsmedia besteedden de afgelopen dagen veel aandacht aan een opmerkelijke situatie aan de Bloklandstraat in het Oude Noorden, waar Woonstad Rotterdam een rijtje huizen heeft gesloopt. Op één na. Sinds ruim een week staat Bloklandstraat 108 moederziel alleen op de verder lege sloopvlakte. Een fotogeniek beeld dat veel belangstelling trekt. Wat is het verhaal hierachter? Woonstad zet de feiten op een rij.

In 2014 denkt Woonstad na over de toekomst van 29 huurwoningen en 1 bedrijfsruimte aan de Bloklandstraat. Besloten wordt om de meer dan honderd jaar oude woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Opknappen en doorexploiteren is geen optie vanwege de slechte funderingen en de slechte bouwkundige staat. Ook de cultuurhistorisch waardevolle voorgevels kunnen helaas niet worden behouden, omdat daarachter geen aantrekkelijke nieuwe woningen gemaakt kunnen worden. De woningen uit 1903 waren namelijk veel smaller dan tegenwoordig gangbaar is. Sloop en nieuwbouw is weliswaar duurder dan behouden, maar biedt wel de mogelijkheid om veel energiezuinigere woningen te bouwen. Woonstad kiest voor eengezinswoningen, die in het Oude Noorden zeer gewild zijn bij gezinnen met een middeninkomen.

Particulier pand
Er is echter één complicerende factor: midden in het te slopen rijtje huizen staat een pand dat in particuliere handen is en bewoond wordt door de eigenaren. In onze plannen houden we rekening met twee mogelijkheden: we proberen het pand te kopen, of het pand blijft staan. In het tweede geval moet het worden ingepast in de nieuwbouw.
De onderhandelingen met de eigenaar-bewoners over de aankoop van hun pand lopen al snel spaak. Eind 2015 wordt duidelijk dat de eigenaren het bod van Woonstad niet accepteren en ook niet instemmen met een onafhankelijke taxatie van het pand. Daarom worden de onderhandelingen beëindigd. Inmiddels zijn alle huurders om hen heen verhuisd en staan de omringende woningen leeg. Woonstad besluit de ontwikkeling door te zetten. De Bloklandstraat 108 blijft staan en moet worden ingepast in het nieuwbouwplan.
De eigenaren worden hierover uitgebreid geïnformeerd en over de gevolgen van sloop en nieuwbouw om hen heen. Want die zal niet zonder overlast kunnen plaatsvinden. Woonstad biedt de bewoners daarom aan om tijdelijk te verhuizen - of als ze dat willen definitief - bijvoorbeeld naar de overkant van de Bloklandstraat. Maar daar gaan ze niet op in.

Funderingen
Voordat Woonstad met de sloop kan beginnen moeten eerst de funderingen van nummer 108 worden opgeknapt. Die zijn te slecht om de aanpalende woningen te kunnen slopen. In 2016 overlegt Woonstad hierover met de eigenaar-bewoners. Omdat deze gesprekken traag en moeizaam verlopen, kan pas een jaar later een overeenkomst worden getekend. Woonstad neemt twee derde van de kosten van het funderingsherstel voor eigen rekening, omdat het gaat om funderingen van gemeenschappelijke muren én om verdere vertraging te voorkomen. De werkzaamheden zijn in mei en juni 2018 uitgevoerd.

Inpassen in de nieuwbouw
Een andere consequentie van het handhaven is dat het pand moet worden ingepast in het nieuwbouwplan. De nieuw te bouwen eengezinswoningen moeten immers esthetisch aansluiten bij nummer 108. Voor het aangepaste plan moest Woonstad ook goedkeuring krijgen van de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam.

Sloop en verder
In juli 2018 begon de sloop van de omliggende woningen. De aannemer ging zeer zorgvuldig te werk en heeft het pand stukje voor stukje losgezaagd en los gesloopt. Extra maatregelen zijn genomen om de veiligheid van het pand te waarborgen. In november vervangt de gemeente het hoofdriool in de Bloklandstraat en is het grondwerk gereed om de plek geschikt te maken voor nieuwbouw. Die start in december. Naar verwachting zijn de bouwwerkzaamheden klaar in oktober 2019.

Overlast
Toen de Bloklandstraat 108 in september geheel vrij stond, trok dit veel aandacht van pers en publiek. Niet verwonderlijk, want het vrijstaande rijtjeshuis valt erg op. Vooral over de keuze van bewoners om er tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden te blijven wonen werd veel gesproken. In de media geven bewoners aan veel overlast en stress te ervaren van de hele situatie. Om die reden hebben wij ze afgelopen maanden opnieuw vervangende woonruimte aangeboden om te ontsnappen aan de overlast en om tot rust te kunnen komen. Woonstad blijft graag in gesprek met de bewoners, om er binnen deze lastige omstandigheden samen het beste van te maken.


Impressie van de nieuwbouw: 16 eengezinswoningen in de vrije sector huur