NAAR OVERZICHT

Rotterdamse klimaatoproep: tijd voor actie!

25 jan 2018

Rotterdamse klimaatoproep: tijd voor actie!

Donderdagochtend overhandigde Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam, de Rotterdamse Klimaatoproep aan burgemeester Aboutaleb. Dat deed ze samen met vertegenwoordigers van Akzo en Eneco. In totaal 55 bedrijven sporen in de klimaatoproep de gemeente aan om werk te maken van de klimaatmaatregelen in de stad.

De bedrijven willen de schouders onder de transitie zetten om van Rotterdam een circulaire en duurzame stad te maken. Dit is de enige weg naar de blijvend bloeiende, dynamische en leefbare stad waar we allemaal van houden.

“De gemeente heeft een aantal heldere rapporten geproduceerd over wat er moet gebeuren, zoals de Roadmap Next Economy,” stelt Maria Molenaar. “En nu is het tijd voor actie: geen woorden, maar daden. Het is goed dat we vorig jaar met elkaar een convenant hebben getekend, waarin staat dat Rotterdam in 2050 gasloos zal zijn. Maar daaraan moeten we wel concrete acties verbinden, ook de gemeente, zodat we het ook gaan halen, De energietransitie moet bovenaan de agenda staan van het nieuwe College en de nieuwe gemeenteraad. Ik verwacht van het komende College concrete plannen hoe zij de energietransitie gaat stimuleren en realiseren, waardoor ook Rotterdam voldoet aan het Akkoord van Parijs. Zodat het fijn wonen en werken blijft in deze stad.”

De intentie is er van de gemeente; het klimaatakkoord van Parijs is getekend, de Roadmap Next Economy en talloze rapporten liggen klaar. De benodigde regelgeving om de energietransitie in gang te zetten is er alleen nog niet.

De oproep is dan ook om de plannen te concretiseren, tussendoelen te stellen en de betrokkenheid van de gemeente te waarborgen zodat de gestelde doelen worden bereikt. Geen woorden, maar daden!

Lees hier de volledige oproep en het overzicht van de deelnemende partijen: http://klimaatoproep.nl/