NAAR OVERZICHT

Samenwerkende gemeenten breiden woningvoorraad uit met 54.000 woningen in de regio Rotterdam

30 jan 2019

Samenwerkende gemeenten breiden woningvoorraad uit met 54.000 woningen in de regio Rotterdam

Woensdag 30 januari 2019 tekende Maria Molenaar, voorzitter raad van bestuur van Woonstad Rotterdam, het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. In dit Regioakkoord maken de veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen zich samen sterk om het woningaanbod in de regio Rotterdam met 54.000 uit te breiden. De gemeenten en de woningcorporaties zetten zich ook in voor een betere balans van het woningaanbod in de regio.

De regionale doelen zijn vastgesteld en de afspraken laten zien welke bijdrage iedere gemeente daaraan levert. In de periode tot 2030 worden zo voldoende woningen gerealiseerd. Er komen in totaal 54.000 extra woningen en de sociale woningvoorraad wordt beter verspreid. “De regio ligt in grote lijnen op koers voor 2030 en daar mogen we trots op zijn,” zegt Jan Willem Mijnans, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder in Nissewaard. Mijnans zet daarbij ook een kanttekening. “We zijn er nog niet helemaal. Zo zien wij in de uitbreiding het aantal corporatiewoningen verhoudingsgewijs afnemen en zouden we nog meer spreiding willen zien. Daar hebben we de aandacht en de sturende en faciliterende rol van de provincie bij nodig.”

Rob van den Broeke, voorzitter Federatie Maaskoepel, waar alle woningcorporaties in verenigd zijn, vult aan: “Niet alleen over de omvang en spreiding van de sociale voorraad zijn nieuwe afspraken gemaakt. Ook ten aanzien van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de corporatiewoningen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat de corporatiewoningen ook terecht komen bij de doelgroep waarvoor deze bedoeld is.” Ook van den Broeke relativeert: “Het succes is mede afhankelijk van politiek draagvlak, de steun van de provincie en het rijk en de bestedingsruimte bij corporaties. Daarnaast moeten we ons realiseren dat voor de uitvoering van de plannen ook mankracht en bouwmaterialen nodig zijn, want we kampen nog met de effecten van de woningmarktcrisis. ”

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Adri Bom-Lemstra is blij met dit akkoord en de goede samenwerking tussen de gemeenten en de provincie Zuid-Holland. “Doordat het woningbouwprogramma nu op regionale schaal wordt afgestemd, worden vraag en aanbod meer in balans gebracht en zorgen we voor de juiste woning op de juiste plek. Laten we nu vooral werk maken van het daadwerkelijk realiseren ervan.”