De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

NAAR OVERZICHT

Skaeve Huse geopend

28 jun 2017

Skaeve Huse geopend

Aan de Soesterbergstraat in Overschie, Rotterdam zijn op 28 juni elf Skaeve Huse geopend. Deze huizen zijn bedoeld om veroorzakers van extreme woonoverlast in een omgeving met minimum aan prikkels weer hun draai te laten vinden.

Bij de elf huizen staat een begeleidersunit die in het eerste jaar 24 uur per dag en zeven dagen per week bezet is. De Skaeve Huse zijn een initiatief van de Gemeente Rotterdam. De begeleiding en zorgverlening zijn in handen van het Centrum voor Dienstverlening, Woonstad Rotterdam is de verhuurder en technisch beheerder. Begin juli arriveren de eerste bewoners. 

“Skaeve Huse is een oplossing voor extreme woonoverlastsituaties waarbij de leefbaarheid in wijken in het geding is. Doordat bij Skaeve Huse de overlastgevers verhuizen, wordt de wijk of straat van de overlast verlost. Hiermee keert de rust in een straat terug en daarmee wordt het woonplezier en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroot. Bovendien leert de ervaring dat de kwaliteit van het leven van mensen die in Skaeve Huse terechtkomen vaak verbetert. Ook voorkomen we er mee dat deze doelgroep dakloos wordt en over straat gaat zwerven”, aldus Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam. 

Individuen met zorgvraag
Bewoners van de Skaeve Huse komen op vrijwillige basis in het project, onder voorwaarde dat hij of zij begeleiding en zorg accepteert . Het is geen eindstation, want bij het huurcontract zit een zorgovereenkomst en het geheel is erop gericht dat de bewoners van de Skaeve Huse na verloop van tijd weer in een reguliere woonwijk kunnen wonen. Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Rotterdam, het CVD, de GGD en Woonstad Rotterdam, bepaalt wie voor de Skaeve Huse in aanmerking komen. Alleen individuen kunnen een plek in de Skaeve Huse vinden. In het project komen geen kinderen te wonen.

De woonomgevingen waar de bewoners van de Skaeve Huse vandaan komen worden gemonitord om te bekijken of de leefsituatie daar verbetert.

Overleg met omwonenden
De Skaeve Huse zijn eenpersoonshuizen met een woonoppervlak van 36 vierkante meter. De huizen staan op een van de omgeving afgezonderd terrein, zodat de prikkels minimaal zijn. Het terrein is zo ingericht dat de huizen rondom de beheerdersunit zijn geplaatst. De gemeente Rotterdam heeft nauw contact met de omgeving. Bewoners van Overschie en Hillegersberg-Schiebroek zitten in een beheercommissie waar met enige regelmaat de situatie rondom de Skaeve Huse wordt besproken.