NAAR OVERZICHT

Woonstad Rotterdam publiceert online jaarverslag 2017

15 mei 2018

Woonstad Rotterdam publiceert online jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van Woonstad Rotterdam is gepubliceerd. We zijn trots op de resultaten, waarmee we opnieuw hebben bijgedragen aan het steeds mooier maken van de stad Rotterdam en de Rotterdamse wijken.

Meer weten? Lees het in ons online jaarverslag!

Een greep uit onze prestaties in 2017:
• Onze bewoners waren in 2017 weer tevredener over onze dienstverlening en de kwaliteit van wonen. De gemiddelde waardering van onze bewoners steeg van een 7,1 in 2016 naar een 7,5 in 2017.
• Ongeveer 5.000 huishoudens met de laagste inkomens kregen geen huurverhoging en voor ruim 31.000 huishoudens met een inkomen tot 40.349 euro is de huur verhoogd met slechts 0,6%, fors minder dan de inflatie.
• Onze ambitie is om jaarlijks 1,5% van de woningvoorraad te vernieuwen. In 2017 realiseerden we aanzienlijk meer, met 1.055 opleveringen en 826 bouwstarts.
• In 2017 had Woonstad Rotterdam opnieuw de laagste energie-index van alle woningcorporaties met meer dan 25.000 woningen. Dat hebben we onder meer bereikt door het grootschalig invoeren van led-verlichting, zonnepanelen te plaatsen, duurzame renovaties uit te voeren en woningen los te koppelen van het aardgas en aan te sluiten op het Rotterdamse warmtenet.
• De grote maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren worden zichtbaar, tastbaar en voelbaar in buurten en wijken. Daarom pleiten wij voor meer ruimte in de Woningwet voor een ‘wijkaanpak nieuwe stijl’. Hoe zo’n wijkaanpak eruit kan zien, onderzochten wij in 2017 in de Next Generation Woonwijk.

Lees meer in ons online jaarverslag 2017.

Ons financieel resultaat
Het financiële resultaat van Woonstad Rotterdam was in 2017 goed. De woningmarkt is verder aangetrokken en de vraag naar nieuwbouw- en bestaande woningen nam toe. Daardoor stegen de huizenprijzen fors. Het is dan ook goed om te beseffen dat van het resultaat voor belastingen (886 miljoen euro) een groot deel (798 miljoen euro) wordt veroorzaakt door de waardestijging van onze vastgoedvoorraad. Dit portefeuilleresultaat bestaat alleen op papier en kunnen wij niet inzetten. Het operationele resultaat van 88 miljoen euro dat we wel kunnen besteden, gebruiken we voor investeringen in vernieuwing en verduurzaming van onze voorraad en betaalbaarheidsmaatregelen.

Toekomstgericht met een menselijk gezicht: ondernemingsstrategie 2018-2020
Elke drie jaar herijken we onze strategische koers. In 2017 formuleerden we onze nieuwe ondernemingsstrategie, Toekomstgericht met een menselijk gezicht, 2018-2020. Hierin beschrijven we onze doelen voor deze periode. Onze kerntaak is een gegeven: die is vastgelegd in wet- en regelgeving. Door de strategische keuzes kunnen we die kerntaak de komende jaren zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren, met de hoogste meerwaarde voor onze bewoners en voor de Rotterdamse samenleving als geheel.

Lees meer in onze ondernemingsstrategie.

Met vriendelijke groet,

Maria Molenaar
Voorzitter raad van bestuur Woonstad Rotterdam

Richard Feenstra
Lid raad van bestuur Woonstad Rotterdam