NAAR OVERZICHT

Huisvesting bijzondere doelgroepen aan Laan van Oud-Kralingen

06 jun 2019

Huisvesting bijzondere doelgroepen aan Laan van Oud-Kralingen

Een voormalig schoolgebouw aan de Laan van Oud-Kralingen 50 wordt het nieuwe thuis van zestien kwetsbare Rotterdammers. De gemeente Rotterdam, Stichting Humanitas en Woonstad Rotterdam presenteerden onlangs plannen hiervoor aan de omgeving. Het wordt een woonvoorziening voor zestien patiënten van de Stichting Humanitas.

Het zijn mensen met een niet aangeboren psychische beperking, bijvoorbeeld door een ongeval of een verslaving. In de zestien appartementen die in de voormalige school komen kunnen zij een eigen leven leiden met zorg en begeleiding binnen handbereik. De twee informatieavonden die de gemeente, Stichting Humanitas en Woonstad Rotterdam organiseerden werden goed bezocht. Omwonenden uitten er hun vragen en zorgen.

Omwonenden zijn niet altijd even gelukkig met de keuze van zo’n woonvoorziening bij hen in de buurt. Om die reden wordt altijd een zorgvuldig pad belopen voordat de huisvesting van bijzondere doelgroepen daadwerkelijk start. Zo is hier eerst de gebiedscommissie geïnformeerd en door de wethouder om een advies gevraagd. De gebiedscommissie adviseerde positief met randvoorwaarden over de huisvesting van deze doelgroep op deze locatie.

Ruimte voor vragen en zorgen omgeving
Na het advies van de gebiedscommissie en het collegebesluit zijn de omwonenden uitgenodigd voor de informatieavonden. De directe buren zijn persoonlijk bezocht door medewerkers van Stichting Humanitas en Woonstad Rotterdam, zodat al iets meer achtergrondinformatie over de plannen kon worden gegeven.

Onder omwonenden leeft veel onvrede over de plannen voor de Laan van Oud-Kralingen. Om hun vragen te beantwoorden brengt onder andere wethouder Sven de Langen een bezoek aan de omgeving. Ook kunnen omwonenden op bezoek gaan bij een vergelijkbare locatie van Stichting Humanitas, waar zij patiënten kunnen ontmoeten.

De locatie van de Laan van Oud-Kralingen is een rustige en prikkelarme omgeving en goed geschikt om voornamelijk oudere bewoners te huisvesten. Zij worden door de Stichting Humanitas geselecteerd op basis van hun zelfstandigheid en of ze geen strafblad hebben. De bewoners komen vanaf een locatie aan de Mathenesserlaan waar de overlastklachten minimaal waren.

Omwonenden actief in beheer
Wanneer er een woonvoorziening voor een bijzondere doelgroep van start gaat, wordt er altijd een beheercommissie in het leven geroepen. Naast de zorgpartij hebben de wijkagent, verhuurder (in dit geval Woonstad Rotterdam) en omwonenden een plek aan tafel bij deze commissie. De beheercommissie stelt de afspraken op voor een goed samenleven van de bewoners en de omgeving, en bespreekt eventuele overlastklachten van omwonenden. Ook voor de Laan van Oud-Kralingen wordt zo’n commissie opgericht. Geïnteresseerden hebben zich al gemeld.

De gesprekken met de omgeving over de vestiging van deze begeleid wonenvoorziening worden nu eerst gevoerd. Naar verwachting begint de verbouwing de tweede helft van dit jaar.

Lees meer op:
http://www.stichtinghumanitas.nl/home/woonvoorziening-laan-van-oud-kralingen/