De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

NAAR OVERZICHT

Woonstad Rotterdam bevriest huur laagste inkomens

15 feb 2017

Woonstad Rotterdam bevriest huur laagste inkomens

Woonstad Rotterdam voert in 2017 geen huurverhoging door voor huurders met de laagste inkomens. Dat geldt ook voor huurders van studenten- en jongerenhuisvester Stadswonen Rotterdam, een onderdeel van Woonstad. Omdat corporaties geen inzage hebben in de actuele inkomens van hun huurders, heeft Woonstad de gemeente Rotterdam gevraagd te toetsen of huurders in aanmerking komen.

De gemeente bekijkt of mensen gebruik maken van voorzieningen voor minima, een bijstandsuitkering ontvangen of alleen AOW krijgen. Voor huurders die voldoen aan de voorwaarden blijft de huur van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018 onveranderd. Geschat wordt dat ongeveer 15.000 huurders van Woonstad en Stadswonen kunnen profiteren van deze meevaller.

Deze week valt een brief op de mat bij ruim 31.000 sociale huurders van Woonstad Rotterdam met een huur van 412,80 euro of hoger. Daarin wordt uitgelegd dat de laagste inkomensgroepen worden ontzien bij de jaarlijkse huurverhoging. Wie denkt in aanmerking te komen heeft ruim twee weken de tijd om toestemming te geven dat Woonstad zijn of haar persoonsgegevens deelt met de gemeente. De gemeente controleert vervolgens of de huurder in de groep met de laagste inkomens valt en geeft dit door aan Woonstad Rotterdam. Wie in aanmerking komt krijgt per 1 juli geen huurverhoging. Dit levert een besparing op van 70 tot 100 euro per jaar. Van alle andere huurders met een inkomen tot 40.349 euro stijgt de huur met 1,3%.

Laagste inkomens ontzien

“Steeds meer mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen,” zegt Maria Molenaar, voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam. “Uit onderzoeken blijkt dat vooral bewoners met de laagste inkomens problemen hebben met het betalen van de huur, en daarom willen we deze groep dit jaar ontzien bij de huurverhoging.” Ook de komende jaren bekijkt Woonstad Rotterdam welke maatregelen ze kan nemen voor welke groepen huurders.

“Daarbij doen we ons uiterste best om de huurders te bereiken die zo’n financiële meevaller het meest kunnen gebruiken,” vervolgt Molenaar. “Privacyregels maken dat lastig, aangezien woningcorporaties geen inzage hebben in het inkomen van hun huurders. Ook de Belastingdienst mag die informatie niet geven. Daarom zijn we erg blij met de medewerking van de gemeente Rotterdam, die voor ons controleert of iemand een minimuminkomen heeft.”

Huurders moeten toestemming geven

Het enige dat huurders zelf moeten doen is toestemming geven voor het delen van persoonsgegevens met de gemeente. Molenaar: “Zonder de medewerking van de gemeente zouden huurders een aanzienlijk grotere inspanning moeten leveren. Zij hadden zich bij ons moeten melden met bewijsstukken.”

Betaalbaarheid belangrijk thema

Voor Woonstad Rotterdam is betaalbaarheid een belangrijk thema. Zo worden dit jaar naast de laagste inkomens ook gezinnen met een inkomen tot 36.165 euro ontzien. Zij kunnen zich na 1 mei bij Woonstad melden om te bezien of zij in aanmerking komen voor een lagere huurverhoging van slechts 0,3%.

Ook vraagt Woonstad Rotterdam sinds 2016 een lagere huur aan nieuwe huurders van 16.500 woningen, ongeveer een derde van het totale woningbezit van de Rotterdamse corporatie. Dit gebeurt in het kader van ‘passend toewijzen’, een bepaling uit de Woningwet die moet voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens terecht komen in te dure woningen, en als gevolg daarvan betalingsproblemen kunnen krijgen. Door deze aanpassing van Woonstad Rotterdam kunnen huishoudens met een laag inkomen sneller een betaalbare sociale huurwoning vinden in Rotterdam, en hebben ze ook meer keuze. De verlaging voor nieuwe huurders is gemiddeld 70 euro per maand. Verder worden jaarlijks 350 grote woningen (met 4 of meer kamers) aangeboden met een maximale huur van 618 euro.