NAAR OVERZICHT

Woonstad Rotterdam vraagt bedrijven om oplossingen voor de energietransitie

12 sep 2019

Woonstad Rotterdam vraagt bedrijven om oplossingen voor de energietransitie

Woonstad Rotterdam Energie Challenge van start Rotterdam - donderdag 12 september 2019 - Woonstad Rotterdam vraagt bedrijven en organisaties om vernieuwende oplossingen voor het verduurzamen van woningen, terwijl huurders er nog in wonen. Dat gebeurt in de Woonstad Rotterdam Energie Challenge die vandaag van start gaat. De Rotterdamse woningcorporatie stelt bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar voor het duurzamer maken van zo’n 100 woningen. Hoe bereiken we de hoogste CO2-reductie tegen de laagste kosten?

In 2050 mogen woningen geen CO2 meer uitstoten. Deze verduurzamingsopgave is zo groot, dat uitverhuizen van bewoners vrijwel nooit mogelijk is. Daarom daagt Woonstad, als grote opdrachtgever in de energietransitie, marktpartijen uit om met vernieuwende oplossingen te komen, die woningen in bewoonde staat duurzamer maken.

100 woningen

In Rotterdam stelt Woonstad drie portiekflats met in totaal bijna 100 woningen beschikbaar. Deze flats, gebouwd in de jaren zeventig en tachtig, kunnen niet op het Rotterdamse warmtenet worden aangesloten. Per woning is 15.000 euro (inclusief btw) beschikbaar voor de ingreep. Geïnteresseerde partijen kunnen zich inschrijven voor minimaal zes en maximaal dertig woningen. Oplossingen die in deze proef succesvol blijken, kunnen worden ingezet in de verduurzaming van de rest van de woningvoorraad.

Van het gas af

Zo’n 20 procent van de huurwoningen van Woonstad Rotterdam is nu al aardgasvrij, of wordt dat de komende jaren. Dat maakt dat ongeveer 80 procent nog op het aardgas is aangesloten. Een groot deel daarvan zijn portiekflats die tussen nu en 2050 van het aardgas gaan. Soms tegelijk met een renovatie. In dit interview vertelt Maria Molenaar, voorzitter van de raad van bestuur van Woonstad Rotterdam, meer over de duurzaamheidsambities en de Energie Challenge.

Huurders betrekken

Een vakjury en een bewonersjury beoordelen de inzendingen. Niet alleen de technische en financiële haalbaarheid zijn belangrijk, maar ook de effecten op het wooncomfort en hoe bewoners worden geholpen met de nieuwe technieken. Woonstad wil haar huurders actief betrekken bij het duurzaam maken van haar woningen.

Inschrijven tot 12 november

Inzendingen kunnen vanaf 12 september worden ingediend via de website www.woonstadrotterdam.nl/energiechallenge. De sluitingsdatum is 12 november 2019. Alle partijen die een oplossing aandragen om de CO2-uitstoot terug te brengen tegen zo laag mogelijke kosten maken kans.

Prijsuitreiking op 12 december

Tijdens een evenement op donderdag 12 december worden maximaal vijf winnaars bekend gemaakt. Dit evenement wordt gehouden in de Rotterdamse RDM Campus. Deelnemers krijgen daar een middag met interessante sprekers en sessies over het verduurzamen van de opgave van woningcorporaties.