NAAR OVERZICHT

Woonstad Rotterdam vervangt 43.000 lampen door led verlichting

10 jun 2016

Woonstad Rotterdam vervangt 43.000 lampen door led verlichting

Woonstad Rotterdam vervangt de komende twee jaar 43.000 lampen door LED verlichting in algemene ruimten van alle wooncomplexen. Deze investering bedraagt circa €6 miljoen. Woonstad Rotterdam is de eerste corporatie die op deze schaal LED verlichting invoert. Het project maakt deel uit van het ambitieuze duurzaamheidsprogramma van de corporatie.

LED project
Met ingang van deze maand vervangt Woonstad Rotterdam standaard verlichting door LED verlichting in trappenhuizen, portieken, bergingsgangen en andere algemene ruimten van wooncomplexen.
LED verlichting heeft veel voordelen ten opzichte van standaardverlichting. Zo verbruikt een LED lamp zeven keer minder stroom dan een standaard lamp. LED verlichting is milieuvriendelijk door een lange levensduur en een zeer lage CO2 uitstoot.

Voordelen voor bewoners
De energiebesparing door gebruik van LED verlichting in wooncomplexen komt 100% ten goede aan bewoners via een verlaging van de servicekosten.
LED lampen gaan minder vaak stuk en indien mogelijk wordt gebruikt gemaakt van bewegingssensoren.

Samenwerking
Woonstad Rotterdam werkt gedurende de looptijd van het project samen met bedrijven Beers en Meerbouw Rotterdam BV.

Duurzaamheidsprogramma
Woonstad Rotterdam werkt aan een kwalitatief, duurzame woningvoorraad die ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk en betaalbaar is. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijke afspraken op het gebied van energielabels en CO2-reductie. Woonstad Rotterdam heeft een duurzaamheidsprogramma opgesteld waar de komende tien jaar 100 miljoen euro extra in geïnvesteerd wordt. Naast het verder verduurzamen van de Rotterdamse woningvoorraad zet Woonstad Rotterdam in op het stimuleren van bewoners om energie te besparen, met als uiteindelijk doel de woonlasten betaalbaar te houden.

Onlangs bleek uit een onderzoek van Milieudefensie dat Woonstad Rotterdam veruit de groenste corporatie is in Rotterdam.