De site van Woonstad Rotterdam maakt gebruik van cookies. Meer informatie.Dit venster niet meer tonen.

Woonstad Rotterdam zet zich in voor sterke stadswijken

De overheid wil dat woningcorporaties zich voortaan op hun kerntaken richten. Dat betekent: zorgen voor goede en betaalbare huizen voor mensen met lagere inkomens nu en in de toekomst; duurzaam wonen. Voor ons blijft dat een belangrijke doelstelling. Daarnaast werken wij aan aantrekkelijke en vitale stadswijken. Want wonen stopt niet bij de voordeur. Ook de woonomgeving heeft een grote invloed op het woongenot.

Daarom richten we ons op de kwaliteit van de wijk als geheel. Dat doen we niet door alles op te lossen, maar door bewoners te ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de woonomgeving. Onze taak verschuift daarbij van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. En we blijven ons – samen met onze partners – inzetten voor randvoorwaarden als schoon, heel en veilig, passende voorzieningen en een aantrekkelijke buitenruimte. Als mensen zich thuis voelen in een wijk, willen ze ook hun steentje bijdragen om het goed te houden.

Download hier het jaarverslag van 2016

Lees hier het jaarverslag van het afgelopen jaar en ervaar wat Woonstad Rotterdam allemaal bereikt heeft.

Download

Jaarverslag 2016 - uitgebreide versie, inclusief jaarrekeningen

Download

Jaarverslag 2015

Download

Jaarverslag 2014

Download

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2015

Download

Jaarverslag Geschillendadviescommissie 2014

Download