Ben je vanwege een persoonlijke noodsituatie dringend op zoek naar een andere woning? In sommige gevallen kom je in aanmerking voor een urgentieverklaring. Urgent woningzoekenden mogen met voorrang zoeken. Dat betekent dat je meer kans maakt op een bepaalde woning dan andere woningzoekenden, mits de woning aan de voorwaarden van urgentie voldoet.

Wanneer meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan biedt de corporatie de woning aan de kandidaat aan waarvan de urgentieverklaring het eerst afloopt.

Persoonlijke noodsituatie
Om urgentie te verkrijgen, moet er echt sprake zijn van een persoonlijke noodsituatie. Het gaat dan niet zozeer om bijvoorbeeld een echtscheiding, leukere buurt of te klein wonen. Maar meer om een ongeval, huiselijk geweld, brand of bedreiging.

Kosten
Urgentie vraag je aan bij de corporatie bij jou in de buurt. Het aanvragen kost € 35. Aanvragen om medische redenen worden in sommige gevallen doorgestuurd naar een medisch adviseur. Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht. Voor dit medische onderzoek betaal je € 50. Meer informatie over urgentie vind je op SUWR.