Plaats een zoekopdracht of kies uit onderstaande onderwerpen

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

U kunt uw verzoek via dit formulier, schriftelijk of aan de balie van een van onze regiokantorenĀ  indienen. Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het verzoek krijgt u een reactie van Woonstad Rotterdam.

Wanneer u aan de balie uw verzoek komt indienen, zorg er dan voor dat u het volgende bij de hand hebt:

  • een geldig legitimatiebewijs van de hoofdhuurder en de kandidaat-medehuurder: paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs (wij vragen u zich te legitimeren tijdens uw afspraak);
  • deĀ drie meest recente inkomensverklaringen van de Belastingdienst, jaaropgave(n) en laatste 3 loonstroken en / of uitkeringsspecificatie van de kandidaat-medehuurder;
  • een origineel historisch uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de kandidaat-medehuurder van maximaal drie maanden oude (indien niet woonachtig in Rotterdam);
  • een kopie van een document waaruit blijkt dat er een duurzame gemeenschappelijke huishouding is: bijvoorbeeld een kopie van de samenlevingsovereenkomst of een kopie van
  • een afschrift va nde gemeenschappelijke bankrekening.