Plaats een zoekopdracht of kies uit onderstaande onderwerpen

Ik wil mijn woning met iemand anders ruilen, kan dat (woningruil)?

Ja, woningruil is in sommige gevallen mogelijk. Er gelden wel voorwaarden. Zo mag u geen huurachterstand hebben of overlast veroorzaakt hebben. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor woningruil, stuur dan een e-mail naar info@woonstadrotterdam.nl met ‘Aanvraag woningruil’ in de onderwerpregel, waarbij u in uw mail de volgende zaken vermeldt:

- uw volledige naam
- uw huidige adres
- telefoonnummer
- volledige naam en het adres van degene met wie u van woning wilt ruilen

Met deze e-mail verstuurt u de volgende documenten als bijlagen:

- verhuurdersverklaring; 
- uitreksel BRP (voorheen GBA) van alle leden van uw huishouden;   
- jaaropgave + salarisspecificaties of uitkeringsspecificaties; van de laatste 3 maanden   
- kopie van afgeschermd ID;
-een geldige inkomensverklaring (IBRI) 

De voorwaarden voor woningruil zijn:

Woonstad beschouwt woningruil als een nieuwe verhuring, waarbij beide huurders een nieuwe huurovereenkomst krijgen. Daarnaast dienen u en de ruilkandidaat aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een ruilpartner. U kunt hiervan gebruik maken van de website http://www.woningruil.nl/, social media of een advertentie ophangen in de supermarkt.
 • U dient zelf met de ruilkandidaat af te spreken om de woning te bezichtigen.
 • De woning past bij het huishouden van de ruilkandidaat.Hierbij kijken we naar inkomen, leeftijd en de grootte en samenstelling van het huishouden. = passend toewijzen!
 • U en de ruilkandidaat wonen minimaal één jaar op het huidige adres en dienen minstens één jaar in de geruilde woning te verblijven.
 • U en de ruilkandidaat pleegden geen woonfraude, zoals onderhuur of hennepteelt.
 • U en de ruilkandidaat veroorzaakten geen overlast.
 • U en de ruilkandidaat hebben geen huurschuld.
 • U en de ruilkandidaat dienen voldoende financiële mogelijkheden te hebben om de huur te betalen.
 • U en de ruilkandidaat zijn allebei hoofdhuurder
 • U en de ruilkandidaat hebben een zelfstandige woning
 • U en de ruilkandidaat gaan allebei akkoord met woningruil
 • U en de ruilkandidaat mag geen tweede woning op zijn/haar naam hebben staan
 • De woning heeft geen andere bestemming (zoals renovatie, verkoop, sloop e.d.) en sluit aan bij de doelgroep (bijvoorbeeld, jongeren, ouderen, gezinnen).
 • De feitelijke verhuizing mag niet plaatsvinden voordat beide partijen aan alle randvoorwaarden voldoen en Woonstad toestemming heeft gegeven.
 • Nadat de woningruil daadwerkelijk heeft plaatsgevonden vervalt de inschrijfduur bij WoonnetRijnmond.
 • De huurder en de ruilkandidaat accepteren de huidige staat waarin de woning zich verkeerd

Indien Woonstad de woningruil afwijst, kan de huurder een verzoek indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter zal op dezelfde voorwaarden toetsen en kijkt of u als huurder een zwaarwegend belang heeft bij de woningruil.

Let op! Bij woningruil wordt de huurprijs van de woning aangepast. Vanwege de regels van passend toewijzen kan het gebeuren dat de huurder daardoor niet meer in aanmerking komt voor de woning.