Plaats een zoekopdracht of kies uit onderstaande onderwerpen

Hoe kan ik een klacht indienen?

Ondanks onze inspanningen, kan het helaas voorkomen dat u teleurgesteld bent in de kwaliteit van onze dienstverlening. U bent bijvoorbeeld ontevreden over de wijze waarop u door ons bent behandeld of over de manier waarop een reparatieverzoek is uitgevoerd. Laat ons dit dan direct weten. Samen met u kunnen we tot een goede oplossing komen.

Klacht indienen
Als u een klacht wilt indienen, kan dat op verschillende manieren:

Om een klacht in behandeling te nemen, hebben we de volgende informatie van u nodig:

  • uw naam en adres;
  • telefoonnummer(s) waarop u bereikbaar bent;  
  • eventueel uw e-mailadres;  
  • de omstandigheid of gebeurtenis waar de klacht betrekking op heeft;  

Als u de klacht per brief verstuurt, vermeld bij onderwerp dan ‘klacht’ en vergeet niet persoonlijk te ondertekenen.