Plaats een zoekopdracht of kies uit onderstaande onderwerpen

Hoe werkt de toewijzing van huurwoningen?

De sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam worden op de website van WoonnetRijnmond beschikbaar gesteld. Met uw woonpas / inschrijfnummer kunt u wekelijks reageren op deze woningen. Bij het toewijzen van woningen wordt er gekeken naar hoe lang een woningzoekende staat ingeschreven bij WoonnetRijnmond. Daarnaast kunnen woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang krijgen.

  • Reguliere inschrijfduur
    Reguliere woningzoekenden worden gesorteerd op basis van inschrijfdatum. Degene die het langst staat ingeschreven bij WoonnetRijnmond staat bovenaan en zo verder.
  • Urgentieverklaring
    Woningzoekenden met een urgentieverklaring krijgen voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Wanneer meerdere woningzoekenden met een urgentieverklaring op een woning hebben gereageerd, wordt er gekeken naar de datum waarop de urgentieverklaring afloopt.

Meer informatie
Meer informatie over de verdeling van de sociale huurwoningen vindt u op de website van WoonnetRijnmond.