Formuleer uitgebreid de vraag of mededeling die u wenst voor te leggen aan de vergadering

Geef een voorlopige schatting van kosten (indien van toepassing)

Maximaal 6MB per bijlage

Agendapunten kunnen uiterlijk 8 dagen voor de vergadering ingediend worden. Bij het indienen van een voorstel dient duidelijk te zijn waarvoor gestemd moet worden. De verantwoordelijkheid voor een volledige onderbouwing van een voorstel ligt bij de initiatiefnemer (denk hierbij aan documentatie, situatie schetsen, foto’s, begeleiding, offerte etc.)


* Verplicht veld